Od ledna přibyly v Plzni ulice, ve kterých nemohou stát popelnice na chodníku před domem. Uklizené musí být uvnitř domů či na dvorech. Někteří Plzeňané si s městskou odpadovou vyhláškou neví rady.

Na základě vyhlášky v Plzni mají už několik let majitelé nemovitostí v centrální části města a jejím přilehlém okolí povinnost uklidit svou popelnici na dvůr, do vjezdu či vnitrobloku do půlnoci dne svozu. Po novele vyhlášky v roce 2019 byla oblast v Plzni, kde nesmí stát na chodníku před domem popelnice, rozšířena o nové lokality, konkrétně o Americkou třídu a Roudnou. Od roku 2021 se vyhláška vztahuje také na Petrohrad – sever. V letošním roce se k nim přidal také Petrohrad – jih, oblast kolem Jižního Předměstí, a to od křižovatky na Belánce, přes Klatovskou třídu a přilehlé ulice, okolí Fakultní nemocnice na Borech, oblast kolem zimního stadionu nebo Mánesova a Čechova ulice.

„V listopadu 2021 přišel z města dopis, že od ledna 2022 nám hrozí v případě nedodržení vyhlášky postih. Naše situace je taková, že máme před domem dva kontejnery na směsný odpad – každý o objemu 1 100 litrů, tedy ty s největším možným objemem. Do baráku je dát nemůžeme, dveřmi ho prostě neprovezeme, a dvůr nepatří nám, takže i tato možnost odpadá. Město argumentuje, že je máme nahradit menšími popelnicemi o objemu 240 litrů, ale to také není reálné, na to v chodbách také nemáme dostatek místa. Ze zákona tam musí být prostor pro únikové cesty,“ řekla Věra Chmelíková, obyvatelka Čechovy ulice 25 a předsedkyně Společenství vlastníků jednotek. „Požádali jsme proto o metodickou pomoc Odbor životního prostředí (OŽP) plzeňského magistrátu, který povinnost uklízení popelnic kontroluje. Jeho pracovníci nám poradili, ať kontejnery dáme například na tzv. rabátko, tedy na úzký zelený záhon vedoucí podél domu. Ten ale nejde zatížit, vedou pod ním inženýrské sítě. Můžeme to prý také vyřešit pytli, kam bychom odpad ukládali. V domě jsou ale velmi malé předsíně a kuchyně, takže nevím, kde bych měla pytle skladovat. Nehledě na to, že v letních měsících to není z hlediska hygieny opravdu moc dobrý nápad. Situace není řešitelná. Za nedodržení vyhlášky hrozí pokuty až 100 tisíc korun,“ dodala Chmelíková.

„Nejčastější možností, jak situaci dnes Plzeňané řeší, je výměna kontejneru za menší. Pokud se na nás občané obrátí s tím, že je situace neřešitelná, provádíme místní šetření a radíme jim, co by se s tím dalo dělat,“ uvedl za OŽP v Plzni Miroslav Vecka. „Máme za sebou už stovky místních šetření a v drtivé většině případů jsme problém vždy vyřešili. Je důležité, aby s námi vlastník objektu komunikoval. Po dobu, kdy to s námi řeší, pokuta nehrozí. Až poté, co týdny či měsíce nereaguje, reálně hrozí, že se přestupek předá příslušnému úřadu městského obvodu, který jej případně může pokutovat,“ řekl Vecka.