„Všem lidem, kteří přinesli dárečky děkujeme. Na oplátku jsme jim nabídli výrobky našich svěřenců. Jsou to například pletené ponožky, domácí pantofle nebo sedáky na židle,“ řekla Anna Srbová z Městské charity. Dárky rozdají charitní pracovníci na Vánoce všem osamělým lidem nebo těm, kteří pomoc nejvíce potřebují.