Největší strach mají z cizinců a Romů. Za nejbezpečnější místo považují Doubravku. Vyplývá to ze závěrů rozsáhlé analýzy, kterou si nechala vypracovat plzeňská radnice.

Výzkum měl podle radního pro bezpečnost Karla Palečka zmapovat, jak se liší nebo naopak shoduje pocit bezpečí z pohledu občana a z pohledu policie. „Teď už máme přehled o tom, kde se lidé ve městě cítí ohroženi. Určitě nebude stačit posílit hlídky strážníků v těchto lokalitách. Proto chystáme koordinační schůzky se státní a městskou policií a neziskovými organizacemi a společně budeme hledat vhodná opatření,“ vysvětlil Paleček. Studie přinesla i řadu překvapivých zjištění. Například to, že lidé označují kriminalitu hned po politické situaci za druhý největší problém. Následuje přistěhovalectví a cizinci. Lidé také mají dojem, že kriminalita v Plzni stoupá. Přitom policejní statistiky jednoznačně ukazují na dlouhodobě klesající trend.

Výzkum, který zpracovalo Centrum aplikované antropologie Západočeské univerzity v Plzni, čerpal informace od 1203 respondentů ve věku od 15 let. Mezi nimi byli lidé od základního až po vysokoškolské vzdělání.

Studie je unikátní v tom, že její výsledky mapují situaci v jednotlivých městských obvodech. Za rok chce město výzkum zopakovat a vyhodnotit účinnost přijatých opatření. Výsledky analýzy město zveřejní na internetových stránkách bezpecnemesto.eu.