Na tzv. strategický plán, který připravuje Útvar koncepce a rozvoje, zareagovaly stovky lidí. „V rámci průzkumů nám sdělilo svůj názor již více než 1600 obyvatel. Nikdy neřešili pouze jedno téma, ale dali si s odpověďmi velkou práci," uvedla Kateřina Juríková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Podle ní by lidé uvítali také živější centrum města s obchody a pěšími zónami a rekreační plochy v údolích řek a na náplavkách.

K budoucí podobě města se vyjadřovali také odborníci, konaly se tematické worskhopy. Podle Juríkové se názory odborníků i veřejnosti v podstatě shodují.

A jak uvést přání Plzeňanů do praxe? Podle plánů radnice by to mělo jít.

Jaké konkrétní návrhy se objevily:
- Cyklostojan do každé ulice
- Sloni na Mži
- Otevření letiště v Líních
- Plzeň bez kapacitních silnic v blízkosti centra
- Plzeň pohostinná a jako ´pivní zahrádka´
- Návrat k tradičním hodnotám při nakládání s vodou
- Plzeň pečující o své seniory
- Živé náměstí
- Odlehčení centra od dopravy
- Odstavná parkoviště na okraji města

Dopravní terminály pro venkovské autobusy mají vyrůst na Borských polích, na Slovanech, v Šumavské ulici. Plus parkoviště pro osobní auta přijíždějící do Plzně z okolí. Na Borská pole bude prodloužena tramvajová trať. Dokončí se stavba západního okruhu mezi Křimicemi a Košutkou, takže se bude moci Plzeň objet z Nové Hospody (od Makra) ke Globusu.

Opraví se ještě úseky tramvajových kolejišť. Vybudují se další kilometry cyklostezek podél řek. To už Plzeň schválila v tzv. plánu udržitelné mobility.

A co kromě toho by mohla radnice udělat? Například konečně omezit auta na Americké třídě, k čemuž dosud neměla odvahu i přesto, že se při rekonstrukci Americké s tím počítala. „V době uzavření Mikulášské třídy na Slovanech a chystané dvouleté rekonstrukci Pattonova mostu to teď není aktuální," uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík (KDU-ČSL).