Sraz všech účastníků byl u základní školy na Vinicích. Někdo přišel v masce, někdo s dětmi, někdo se jen podívat. Všichni se pak společně v průvodu za doprovodu flašinetářky a harmonik vydali na statek Lüftnerka v zoologické zahradě. Na statku v rámci připomínky některých starých lidových zvyků byla setnuta hlava línému slaměnému kohoutovi. To proto, že za vinu se mu dává, že ač odpoledne je už o poznání déle vidět, rána se pořád ještě halí ve tmě.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Také se tady odehrálo utkání v přetahované mezi Zimomilci a Jaromilci. Jako vždycky se nestalo, aby zvítězili ti první. Procesí pokračovalo Kilometrovkou ke Kalikovskému mlýnu a dále do centra Plzně, kde příchozí v čele s Jaromilem oznámili městským radním, že zima byla z plzeňské kotliny definitivně vyhnána.