Na svém posledním zasedání řešili, zda jízdné pro lidi od 1. ledna 2025 zachovat ve stejné výši jako nyní, nebo zda jej zvednout o 12,71 procenta, tedy o míru inflace a změnu sazby DPH. Zvolili první variantu a ceny zvýší jen u předplatného o zákonem stanovený nárůst sazby DPH, tedy asi o 1,8 %. Důvodem jsou podle vedení města už tak vysoké finanční nároky na rozpočty českých rodin, nechtějí je tedy ještě víc zatěžovat. Rozhodnutí napomohl i rostoucí počet cestujících ve veřejné dopravě a s tím se zvyšující tržby z tarifu.

„Je to dobrá zpráva pro všechny Plzeňany a ostatní cestující v našem městě. Minimálně 1,5 roku tedy budou jezdit za téměř stejné ceny jako dosud. Cena jednotlivé jízdenky zůstane úplně beze změny, předplatné vzroste jen o 1,8 % procenta. To v praxi znamená, že u základního měsíčního předplatného, které činí 546 korun, změna v dani způsobí navýšení o 8 korun, u půlročního o 48 korun (z 2646 na 2694 korun) a u ročního předplatného o 82 korun (z 4574 na 4656 korun),“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Podle Aleše Tolara je důležité neohrozit cenotvorbou rostoucí zájem veřejnosti o veřejnou dopravou. „Podle statistik PMDP roste počet cestujících v městské hromadné dopravě. Za prvních pět měsíců letošního roku jsou tak i výnosy z tarifu veřejné dopravy v porovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší o 8,3 mil. Kč, tedy asi o šest procent,“ uvedl Aleš Tolar.

Plzeň naposledy upravovala ceny jízdného rozhodnutím z června 2023. Tehdy radní reagovali na výrazně rostoucí náklady. Ale přestože inflace přesahovala 15 procent, zdražení od 1. ledna 2024 bylo mírnější, průměrně tarif navýšilo o 11 procent. Výrazněji, o 16 až 20 %, stoupla tehdy cena jednorázových jízdenek, naopak u celoročního předplatného byla míra zdražení jen 7,5 %. V Plzni platí, že zdarma mohou cestovat děti do 15 let s Plzeňskou kartou, dárci krve s Plzeňskou kartou i senioři nad 65 let.

V rámci schválené úpravy cen od 1. ledna 2025 dojde i na zlevnění, které se bude týkat přepravy jízdního kola. Držitelé celoročního předplatného budou moci i nadále převážet kolo zdarma a ostatní cestující budou nově přepravovat kolo za zlevněnou poloviční jízdenku, tedy stejně, jako je tomu u zvířete. (qui)