„Pokud se podíváme na letošní ročník soutěže, konkurence byla velká – podle organizátorů byly podány přihlášky ze 46 zemí světa, přičemž měly mimořádně vysokou úroveň. Je to čest, zároveň ale i závazek, abychom takové tempo udrželi, a i dál pracovali na kvalitě života ve městě s využitím moderních technologií,“ řekl radní města Plzně pro Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola, který se vyhlášení v Barceloně zúčastnil. Spolu se zástupci města byli součástí delegace i zástupci Západočeské univerzity v Plzni a Plzeňského kraje.

„Vítězství vnímám jako obrovský úspěch a mám z něj samozřejmě velkou radost. Potvrzuje fakt, že Plzeň je městem inovací, vývoje a výzkumu, že zde máme odborníky, kteří se ani ve světě neztratí, ba naopak,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

Klatovská nemocnice
Kraj mění fungování nemocnic. Činnosti převezme Klatovská nemocnice

Díky projektu DUET má západočeská metropole přesný 3D model města, se kterým může pracovat v mnoha oblastech. Jde o nejrůznější krizové scénáře či provozní stavy týkající se dění v oblasti dopravy, ovzduší, vodních toků, výstavby, urbanismu, turismu a tak dále. Významné jsou i možnosti využití v rámci spolupráce s integrovaným záchranným systémem. Právě v oblasti bezpečnosti udělali odborníci za rok fungování projektu největší pokrok.

„Sestrojili jsme unikátní 3D model fotbalového stadionu ve Štruncových sadech. Na něm testujeme ve spolupráci s hasiči možnost nasazení tohoto modelu při zásahu. Pokud by začalo hořet, chtěli bychom dát veliteli zásahu k dispozici podrobný model vnitřku budovy tak, aby se znalostí klíčových detailů mohl zvolit tu nejlepší strategii. Momentálně jsme na začátku, nastavujeme podobu modelu, aby byl pro složky IZS co nejpřínosnější. Každopádně věříme v úspěch, navíc jsme si vědomi, že o podobné řešení by byl zájem nejen u nás, ale i v rámci České republiky,“ řekl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, tedy organizace, jež projekt DUET zastřešuje.