Tu poskytne Ministerstvo vnitra na základě schválené žádosti o dotaci na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2024, kterou město podalo na začátku roku, částečně ji finančně podpořil také Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

„Finanční podpora umožní realizovat řadu aktivit, které výrazně přispějí k lepší integraci cizinců do majoritní české společnosti na území města. Podpory si velmi vážíme,“ uvedl radní města Plzně pro sociální oblast a aktivní život seniorů Jiří Šrámek. Podle jeho slov se počet cizinců žijících v Plzni za poslední dva roky téměř zdvojnásobil. „V současné době jich zde žije přibližně 40 000, což představuje nezanedbatelnou část z celkové populace města. Z těchto čísel je zřejmé, že zajistit jejich bezproblémové zapojení do většinové společnosti, je zásadním úkolem. Právě proto připravuje město Plzeň každoročně projekt, který integraci cizinců usnadňuje, například širokou nabídkou kurzů češtiny, možnostmi setkávat se a vyměňovat si své zkušenosti či zajištěním smysluplných volnočasových aktivit,“ přiblížil Jiří Šrámek.

Ilustrační foto
Město Plzeň podpoří jedenáct organizací pomáhající lidem v nouzi

Díky poskytnuté dotaci se uskuteční sedmnáct jazykových kurzů češtiny, a to ve spolupráci s Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň a dále ve spolupráci s lektorkou Veronikou Rožánkovou. „Dále bychom chtěli navázat na dobrou zkušenost z loňského roku a uspořádat v průběhu letních prázdnin tři desetidenní běhy letních jazykových kurzů češtiny pro děti z Ukrajiny. Tyto kurzy se uskuteční v termínech 1. až 12. července 2024, 22. července až 2. srpna 2024 a 5. až 16. srpna 2024. Celkem jimi projde 60 dětí, které již jsou nebo teprve budou součástí českého školského systému,“ uvedla Blanka Kvardová z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Jazykové kurzy jsou velmi žádané, poptávka po nich stále převyšuje jejich nabídku.

Z dotace budou podpořeny také volnočasové aktivity cizinců. „Velice mě těší, že se letos prvně stala součástí projektu Knihovna města Plzně, která přichází s nabídkou rukodělných kurzů určených všem věkovým kategoriím. Díky nim mají cizinci nejen příležitost smysluplně trávit čas vyplněný tvořivými aktivitami, ale i sdílet své zkušenosti či běžné každodenní starosti i radosti a zároveň si neformálním způsobem zlepšovat znalost českého jazyka,“ řekla Eliška Bartáková, radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče.

Lepší zázemí poskytne plzeňským strážníkům nová služebna na Lochotíně, která vznikla rozsáhlou přestavbou bývalé pivnice Severka.
Strážníci na Lochotíně mají novou služebnu. Vznikla z bývalé pivnice

V rámci projektu se také uskuteční letní integrační setkání, kde se mohou setkat rozličné národnostní skupiny s majoritní českou společností. Neméně důležitou aktivitou projektu je i právní poradenství, zajišťované Organizací pro pomoc uprchlíkům.