Tyto finanční prostředky mají sloužit k lepšímu začlenění cizích státních příslušníků žijících v Plzni, jejich rodin a zejména pak malých dětí do běžného života.

Cílem je, aby byly podpořeny projekty směřující k začlenění cizinců a zlepšení vzájemných vztahů mezi cizinci a zdejšími obyvateli. Plzeňský projekt má tři části které se zaměřují na jazykovou vybavenost. Jde hlavně o adaptování dětí s jiným rodným jazykem než českým do plzeňských základních škol, dále jde o zdokonalovací kurzy, které budou sloužit ke zlepšení výuky českého jazyka u současných učitelek a učitelů základních škol. Poslední částí pak budou kurzy českého jazyka pro dospělé cizince žijících v Plzni.

,,V případě našeho města Plzně jde od roku 2008 už o sedmý projekt cílený na zkvalitnění začlenění osob přicházejících za prací. Z hlediska efektivity realizovaných kvalitních projektů patří Plzeň jednoznačně ke špičce a je vnímána jako průkopník řady zlepšení" uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Projekt odstartoval 1. května a potrvá až do konce tohoto roku. Zapojeny do něj budou některé ze základních škol s vysokým podílem cizojazyčných žáků a Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň.

Jiří Petrásek