"Letošní inaugurační akce žehnání zvířat bude připomínat 580 let od obléhání města Plzně roku 1433, kdy Plzeňané při výpadu za brány města ukradli obléhajícím husitům dvouhrbého velblouda," řekl jeden z organizátorů akce Jiří Boudník. Velbloud se pak dostal i do znaku. Žehnáním zvířat se Plzeň připojí k městům, jako jsou New York nebo Londýn, kde tato tradice už je.

V pátek 4. října, na svatého Františka, požehná biskup zvířatům z městského erbu. "Po žehnání zvířat ze znaku bude následovat jejich pochod okolo kašen až k radnici, kde bude velbloud slavnostně předán plzeňskému primátorovi a kde čeká ještě jedno překvapení," řekl Boudník. Následovat bude žehnání zvířat, které si lidé z Plzně a okolí i z Bavorska přivedou do dvora bývalého františkánského kláštera ve Františkánské ulici.

Nejstarším zvířetem v plzeňském znaku je bílá chrtice se zlatým obojkem, kterou dal podle pověsti městu do erbu Přemysl Otakar II. K ní pak krátce po roce 1433 přidal Zikmund Lucemburský dvouhrbého velblouda jako připomínku na čin Plzeňanů. Znak v roce 1466 opět rozšířil papež Pavel II., který přidal dvě pole, mimo jiné ve zlatém poli stojícího ozbrojeného muže s mečem a polovinou černého orla.

Svatý František z Assisi (1182 až 1226) byl mnich a zakladatel žebravého řádu františkánů. Mimo jiné pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, a proto se stal jejich patronem. Mezinárodní den zvířat se slaví na jeho svátek.
Lada Pešková kš