Když bylo před několika týdny v Plzni objeveno hnízdo sršně asijské jako první v České republice, vzbudilo to nevídaný zájem odborníků i veřejnosti. Neméně sledovaný byl i zásah hasičů při jeho likvidaci. Hnízdo bylo z vysokého stromu v blízkosti Domažlické ulice odstraněno, aby se zabránilo dalšímu šíření sršně v dalších letech. Následně byl obsah hnízda intenzivně zkoumán, počítali se samci, dělnice i královny, zjišťoval se počet pater v hnízdě i jeho celková struktura. Nyní bude mít unikátní možnost nahlédnout detailně do sršního hnízda i laická veřejnost.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Západočeské muzeum v Plzni jakožto výzkumná organizace má za cíl přiblížit výsledky odborné veřejnosti, ale především všem občanům přiblížit život sršně asijské, naučit ji rozpoznat od naší sršně obecné a přednést důsledky, které tento invazní druh může při přemnožení způsobit,“ říká entomolog Jan Walter ze Západočeského muzea v Plzni.

Sršeň asijská je invazivní druh, který ohrožuje především včely, které požírá jak během letu, tak i přímo v jejich úlech. Jsou pro ni snadnou kořistí a zdrojem bílkovin. Obavy z těchto sršní mají proto především včelaři.

„Tohle sršní hnízdo bylo naštěstí nalezeno poměrně brzy a nestihlo tak obsadit svou oblast, takže naše včely to nepostihlo. Obrana by nebyla jednoduchá, neexistuje ve světě nic stoprocentně účinného, které by jim bránilo lovit včely. V našich podmínkách by bylo pro včelaře asi nejúčinnější úly někam přestěhovat,“ vysvětluje včelař Pavel Mach, který má své úly na střeše 15. základní školy ve Skvrňanech, tedy nedaleko nálezu hnízda.

Sršeň asijská je o něco menší než naše sršeň obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Svá hnízda kolovitého až hruškového tvaru si staví nejčastěji vysoko v korunách stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně v zemi. Nalezené hnízdo bylo 80 centimetrů vysoké a vážilo kolem 8 kilogramů. Obsahovalo tisíce komůrek plných larev ve vývinu, dospělých jedinců se však stihly vyvinout jen stovky. Vědce především zajímalo, zda jsou v hnízdě i královny a v jakém počtu.

„Naštěstí se ukázalo, že jich tam bylo velmi málo. Dá se navíc předpokládat, že ještě nevylétaly. Podle informací z okolních států, například od kolegů ze Slovenska, obsahují tamní hnízda stovky královen, někdy i tisícovky. A tady jich bylo pouze pět,“ připomíná Zdeněk Myslík, pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny.

Přírodovědci ze Západočeského muzea v Plzni zkoumají hnízdo sršní asijských.
Přírodovědci otevřeli hnízdo sršní asijských. Podívejte se, jak vypadá

Unikátní sršní hnízdo bude k vidění v Západočeském muzeu v Plzni od pátku 24. listopadu, kde bude vystaveno jako součást již probíhající výstavy s názvem Bezobratlí kolem nás, která potrvá až do 3. března příštího roku.