Znalci doporučili další ošetření stromu, které bude rozložené do několika etap a nejpozději za tři roky znovu provedou tahové zkoušky.

„Díky měření jsme zjistili, že zhruba sto let starý dub letní, tedy strom s velmi tvrdým dřevem, je navzdory existenci dutiny u báze kmene odolný proti vývratu i zlomu. Odborníci se shodli na tom, že dřevina, která je současně napadená dřevokaznou houbou, zde vydrží ještě nejméně deset let. Do té doby stojí za to z hlediska historického, kompozičního, mikroklimatického a ekologického strom zachovat, a proto ho určitě kácet nebudeme,“ informoval Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Specialisté rovněž navrhli soubor pěstebních opatření a dřevina bude i nadále pod jejich stálým a pravidelným dohledem. „Každé dva roky provedou arboristé pravidelný redukční obvodový řez koruny. Do tří let bude provedena lokální redukce dlouhých a silných větví ve spodní části koruny z důvodu požadovaného zeštíhlení tvaru koruny dubu o cca 35 procent. Dle aktuální potřeby budou odstraněny suché a poškozené větve v koruně. Nejpozději v roce 2027 zopakujeme tahové zkoušky,“ vyjmenovala opatření Lucie Davídková, vedoucí Úseku městské zeleně Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).

Tahová zkouška se uskutečnila v pondělí 8. ledna 2024. Objednavatel měření, SVSMP, tak sleduje stabilitu dřeviny a prověřuje odolnost proti zlomu nebo vývratu. Odborníci strom prověřovali přístrojem Picus TreeQinetic, což je nedestruktivní a přesná metoda měření odolnosti kmenů. Před měřením odborníci prozkoumali místo růstu dubu, aby získali důležité informace o proudění větru nebo nadmořské výšce. Poté provedli dvě tahové zkoušky ze dvou na sebe kolmých směrů, které uměle simulují tlak na strom při silném větru.