Před rokem, přesně 19. února 2023, se otevřel Západní okruh Plzně, který měl od počátku své kritiky i zastánce. Původně byla spojnice mezi Severním předměstím a Borskými poli navržena jako čtyřproudá, ale nakonec zvítězila varianta s dvěma pruhy a její součástí je přes jeden kilometr dlouhá estakáda. Té kritici vyčítali příliš úzké pruhy, malou dohlednou vzdálenost v esovitě zahnuté komunikaci a přerušovanou středovou čáru, umožňující předjíždění. Po první nehodě, způsobené právě nebezpečným předjížděním, ji nahradila v květnu loňského roku čára plná.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Užitečnost stavby pro automobilový provoz v Plzni však ukazují po ročním provozu čísla. Podle průzkumů intenzit automobilové dopravy z jara loňského roku v severní části okruhu projíždělo přes 19 000 vozidel za den.

„Přínos Západního okruhu vnímám jako jednoznačně pozitivní. Největší pokles intenzit nastal na Karlovarské třídě v úseku Otýlie Beníškové – Lidická, a to o více jak 7200 vozidel za den, což je pokles o 13 procent. Doprava dále poklesla například na Lidické, Domažlické či Skvrňanské a v sadech Pětatřicátníků. Naopak nárůst počtu automobilů se nejvíce projevil na komunikaci Studentská, v menší míře pak třeba ve Folmavské nebo Radčické ulici,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar s tím, že na jaře letošního roku by se měly průzkumy aktualizovat a do budoucna by mohly být na okruhu instalovány stálé automatické sčítače.

Kruhový objezd u Makra na Nové Hospodě v Plzni. (archivní foto)
VIDEO: Podívejte se, jak bude vypadat provoz na křižovatce U Makra

Součástí Západního okruhu jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky, čtyři okružní křižovatky a jedna turbookružní šestiramenná křižovatka. Jde o okružní křižovatku s Domažlickou ulicí U Makra na jižním konci Západního okruhu. Ta musí projít velkou stavební úpravou, protože narůstající dopravě po okruhu kapacitně nevyhovuje. Přestavba bude zahájena ještě letos, aby v příštím roce získal vytížený kruhový objezd novou vyhovující podobu.

Vznikne tzv. světelně řízená turbo-okružní křižovatka s přidáním jízdních pruhů do vybraných paprsků. „Už před vjezdem do křižovatky bude nutné zařadit se do správného pruhu, který potom řidiče vyvede do požadovaného směru. Nebude nutné přejíždět mezi jízdními pruhy na okružním pásu, čímž by se měla zvýšit plynulost jízdy," vysvětlil už dříve Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Správy Plzeň. Navíc budou všechny vjezdy do okružní křižovatky řídit semafory s vnitřní koordinací přednosti v jízdě po okruhu. Měly by zlepšit využití kapacity, ale i zvýšit bezpečnost chodců při přecházení přes ramena křižovatky. Odhadované náklady zkapacitnění křižovatky u Makra jsou odhadovány na 180 milionů korun.

Na Západním okruhu došlo i ke snížení dovolené rychlosti z 90 na 70 kilometrů v hodině v oblasti křižovatky napojující sídliště Zadní Skvrňany s cílem zlepšit podmínky pro vjezd na hlavní komunikaci, kde autům i vozům MHD, vyjíždějícím z vedlejší ulice, komplikovaly rozhled svahy. I tuto křižovatku však čekají další stavební úpravy, které by měly řešit napojení Skvrňan připojovacími pruhy namísto současné nevyhovující křižovatky tvaru T.

Vizualizace panoramatického pohledu na estakádu
Nová estakáda má zklidnit Klatovskou třídu. Průtah Plzní však vzbuzuje emoce

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která je správcem komunikace, připravuje osazení dvou meteohlásek, tedy tabulí s proměnnými informacemi na začátku estakády v obou směrech, které umožní informovat řidiče o rizikových stavech vyvolaných povětrnostními podmínkami, město pak uvažuje o instalaci úsekového měření, které by mělo zajistit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti zejména v oblasti estakády přes údolí Mže.

V dlouhodobém horizontu je stále ve hře i rozšíření Západního okruhu na čtyři pruhy. I když padla možnost řešit dostavbu v rámci kompenzací pro Plzeň v souvislosti s výstavbou gigafactory, varianta čtyřpruhové komunikace má stále naději. „Odstraníme překážky budoucího rozšíření Západního okruhu na čtyři pruhy a pomáháme ŘSD s přípravou dalších etap výstavby Východního okruhu, což musí zůstat v Plzni prvořadou prioritou,“ slibuje Aleš Tolar.

Stavba loni otevřeného Západního okruhu, dlouhého 3,5 km, si vyžádala náklady 2,2 miliardy korun.