Hovoří za všechny jeho zásluhy a přínos republice. Výstava je k vidění v mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky a potrvá až do 19. března.

„Vedle českého i celosvětového působení T. G. Masaryka připomíná výstava i jeho návštěvy Plzně a stopy, které po něm ve městě a na Plzeňsku zůstaly,“ zdůrazňuje autor výstavy, plzeňský výtvarník Stanislav Bukovský. „Je to především Památník národního osvobození, jehož historie symbolicky zobrazuje dějiny naší země ve 20. století,“ upřesňuje. Památník s ústřední postavou T. G. M. byl v Plzni odhalen k 10. výročí vzniku Československé republiky 28. října 1928, ale za 82 let stál na svém místě jen 31 roků, prezidentova socha o osm let déle. „Poprvé byl památník odstraněn na příkaz gestapa roku 1940, opět se dočkal instalace v roce 1945, ale už roku 1953 byl zničen plzeňskými komunisty,“ popisuje Stanislav Bukovský osudy pomníku T. G. M. v Plzni. „Socha stojí opět od roku 1991, celý památník byl obnoven v roce 1999. Doufejme, že již nikdy nepřijde doba, aby se ze svého místa musel stěhovat potřetí,“ podtrhuje.

Výstava připomene však i mnohá další známá i méně známá historická fakta z Masarykova života a práce. „Byl významným profesorem, publicistou, poslancem, bojovníkem za národ, za pravdu i proti bezpráví, za války se stal hlavou protihabsburského odboje, po válce byl nazván Prezidentem osvoboditelem či Tatíčkem, jak jej nazvali českoslovenští legionáři,“ vypočítává autor nové plzeňské výstavy. Přínos Tomáše Garrigue Masaryka, který se narodil 7. března roku 1850 v Hodoníně, byl dokonce uzákoněn. Zasloužil se o vlast.