V současnosti patří k nejslavnějším skladatelům a přesto mělo jeho dílo ve své době řadu kritiků. Za svého pobytu v Plzni se Bedřich Smetana účastnil společenského života, hrál i tancoval na mnoha domácích, ale také některých veřejných bálech, chodil do divadla, na výlety se spolužáky i se známými z plzeňské společnosti. A o tom všem si vedl soukromý deník. Z něj vychází právě probíhající unikátní výstava Bedřich Smetana a Plzeň v Západočeském muzeu v Plzni.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Její součástí jsou i plány Plzně a okolí s vyznačenými místy, na kterých se Smetana pohyboval, s obsáhlými citacemi z jeho zápisků, které se daných míst týkají. Návštěvník se seznámí i s předměty dokumentující rozsah hudebního života v prostředí měšťanských vrstev i tzv. honorace ve Smetanově době, stejně jako doklady Smetanova studia v Plzni,“ říká kurátor a spoluautor výstavy Tomáš Bernhardt.

V deníku, který si mladý Bedřich Smetana psal v době svého studia na plzeňském gymnáziu, se objevují jména mnoha obyvatel Plzně, na čtyři desítky míst přímo v Plzni a další dvě desítky v blízkém okolí.

„Když Smetana nastoupil do 4. ročníku gymnázia, tak prospíval s vyznamenáním, ale když plzeňské gymnázium končil, tak už byl na propadnutí. Takovým způsobem se tady vyvíjel jeho studentský osud, protože jej vždycky pohltily ty jiné aktivity, tedy společnost, hudba a tanec. V deníku zachycuje i svoje studentské lásky a ve svých zápiscích je obsáhle a velmi pateticky prožívá,“ dodává spoluautorka výstavy Olga Mojžíšová.

Již XIX. reprezentační ples Plzeňského kraje se konal v plzeňském Parkhotelu a nesl se ve stylu první republiky.
OBRAZEM: Hvězdou plesu Plzeňského kraje byla Helena Vondráčková

Protože byl mladý Smetana i dobrý pozorovatel a obratný stylista, dokáže i dnes ve svých textech zajímavým způsobem zprostředkovat pohled na život Plzně ve 40. letech 19. století. Výstava jej prezentuje ale především jako hudebníka a její součástí jsou proto ukázky jeho raných děl a první plzeňské skladby.

Výstava Bedřich Smetana a Plzeň vznikla ve spolupráci s Národním muzeem a bude k vidění v Západočeském muzeu až do 1. září tohoto roku.