Jde o Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Manuál označování provozoven; na ně pak navazuje Plán regulace vizuálního smogu, jenž definuje jednotlivá opatření, která by měla reklamu uvést do stavu uvedeného v manuálech. Všechny tři dokumenty schválila Rada města Plzně.

„Reklama do města patří, ale musí mít kultivovanou formu. Měla by být umisťována v regulovaném množství a na adekvátním místě. Manuály radí majitelům provozoven, jak efektivně označovat své provozovny a inzerentům, kam obecně umisťovat reklamu ve veřejném prostoru. Pomáhají zorientovat se v příslušné legislativě a slouží úředníkům jako podklad pro rozhodování v daném území,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Plán regulace vizuálního smogu slouží jako návod pro uplatňování obou manuálů a pro jejich postupné zavádění do praxe. Dle něho je Manuál označování provozoven jako závazný pro městský majetek a doporučující pro soukromé objekty. Zároveň ale také navrhuje motivační opatření pro majitele provozoven v centrální oblasti,“ přiblížila ředitelka ÚKRMP Irena Vostracká. Připomněla, že dokument dále analyzuje současný stav reklamy ve veřejném prostoru a navrhuje postupná opatření regulace. „Regulace reklamy je rozdělena dle časového horizontu na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Jsou specifikovány úkoly jednotlivých městských organizací, které by měly vést k úspěšnému naplňování obou manuálů,“ doplnila ředitelka.

Záchrana daňka.
FOTO, VIDEO: Zachránili daňka zamotaného do ohradníku

„Dokumenty jsou připraveny primárně pro centrální oblast města, ale zároveň máme ambice rozšířit v budoucnosti jejich působnost i do ostatních městských částí,“ uvedla architektka Vladimíra Vaníková z Ateliéru veřejného prostoru ÚKRMP. „Důležité je říci, že město Plzeň nechce zakazovat podnikatelům své podnikání propagovat. Chce jim pouze ukázat směr, jak je možné propagovat kvalitně a méně agresivně. Toto je efektivní cesta, jak vytvářet příznivější prostředí pro život ve městě, jak nám ukazují i příklady z ostatních měst,“ upozornila architektka.

Předkládané dokumenty projednali tvůrci s příslušnými subjekty městské správy i příslušnými orgány státní správy v přenesené působnosti, dále s vedením Městského obvodu Plzeň 3, se zástupci několika reklamních kanceláří a provozoven.