„Plníme naše sliby, které jsme občanům před volbami dali. Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, kteří náš záměr podpořili, a to napříč politickým spektrem. Jsem rád, že hlasovali pro dobrou věc, protože hazard likviduje nejen jedince, ale často celé rodiny i s dětmi. Proto jsem přesvědčen, že jako město musíme jít příkladem a udělat pro omezení hazardu maximum, a to navzdory příjmům do městské kasy,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Ani finanční přínos hazardu pro město navíc nebude takový jako v předchozích letech. Inkaso z on-line her totiž nově půjde výhradně státu a u technických her, což jsou zejména automaty, se sníží procentuální podíl přijmu města z 65 % na 45 %. Zatímco letos se tak do městského rozpočtu očekává příjem z hazardu ve výši přes 410 milionů korun, v příštích letech podle odhadu ekonomického úřadu magistrátu klesne na zhruba 130 milionů korun.

Podle radního města Plzně pro oblast bezpečnosti Jiřího Winkelhöfera je likvidace hazardu i ve veřejném zájmu. „Mnoho lidí, kteří podlehli gamblerství, končí v neřešitelných dluzích, což následně ovlivňuje celé jejich rodiny. Ochrana společnosti a lidí ohrožených a závislých na hazardu by měla mít prioritu nad ziskem z herního průmyslu,“ řekl.

Jednou z nejvýznamnějších staveb bude rozšíření okružní křižovatky u Makra.
Peklo, kruháč u Makra nebo DEPO2015. Plzeň schválila rozpočet na rok 2024

Upozornil také, že nelichotivé postavení Plzně v rámci počtu heren a kasin i množství závislých dodávají různé statistiky. Například podle Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2020 byl v Plzni počet heren a kasin v přepočtu na počet obyvatel v Plzni čtyřikrát větší než v Praze. Ze zprávy k roku 2023 pak plyne, že počet klientů adiktologických služeb v Plzeňském kraji, jejichž hlavním problémem je závislost na hazardních hrách, byl v letech 2018 až 2022 nejvyšší za poslední sledovaný rok 2022.

Plzeň až dosud regulovala hazard tak, že vyhláškou vymezila místa, kde je možné hry provozovat. I vzhledem ke zpřísnění pravidel zákonem č. 187/2016 předpokládala, že počet herních míst bude postupně klesat. „Tento předpoklad se ještě do nedávna naplňoval. Dle naší vyhlášky z roku 2017 bylo možné v Plzni provozovat hry na 98 hracích místech, po novele naší vyhlášky v roce 2022 jsme docílili snížení na 48 hracích míst a dle současného stavu na podzim 2023 tu máme 38 heren a kasin. Nejvíce je jich v centru, následuje druhý, první a čtvrtý městský obvod. Bohužel se ale trend postupného snižování zastavil a začíná se obracet, v posledních měsících došlo k podání několika žádostí o zařazení nových míst do městské vyhlášky. Ukazuje se tak, že regulace prostřednictvím zákonné úpravy narazila na své limity, a bez dalšího zpřísnění regulace na úrovni městské samosprávy se situace nezlepší. Proto přicházíme s novou vyhláškou, která znamená nulovou toleranci hazardu,“ dodal primátor Roman Zarzycký.