To zde bude poskytovat sociální službu dům na půl cesty pro mladé lidi ve věku 18 až 26 let, kteří například opouštějí dětský domov či jinou formu ústavní výchovy, pocházejí z disfunkčních rodin, nemají patřičné sociální zázemí či se již ocitli na ulici, a díky podpoře střediska získají své vlastní osobní zázemí i společenské uplatnění.

„Cílem domu na půl cesty je usnadnit vstup mladým lidem do života dospělých. Nechceme, aby mladí lidé, kteří odcházejí z dětských domovů, pocházejí z disfunkční rodiny, či po propuštění z ochranné léčby i výkonu trestu skončili na ulici, tak jak se bohužel u některých děje. Středisko křesťanské pomoci jako jediné tuto službu v celém Plzeňském kraji nabízí. Díky němu najdou nejen svoje první soukromé bydlení, ale také pomoc sociálního pracovníka, který jim pomůže si najít práci, učí je se zorientovat ve finančních otázkách i dalších společenských záležitostech. Jsem velmi rád, že město buduje různé formy podpory bydlení, tak aby lidé nekončili na ulici a mohli si vybrat, jak chtějí žít. Město má nastavený velmi dobrý systém ukončování bezdomovectví, který se snaží dále rozvíjet. Nové prostory umožní kvalitnější poskytování sociální služby a věřím, že její uživatelé zde najdou svůj domov, a to jim umožní zvýšit kvalitu jejich života, a tím se zabrání životu na ulici po opuštění ústavní výchovy. Celkové náklady na vybudování jsou vyčísleny na šest milionů korun,“ uvedl radní pro ekonomiku David Šlouf.

Plzeň vybudovala v Palackého 16 dům na půl cesty, jediné zařízení tohoto druhu v Plzeňském kraji.Plzeň vybudovala v Palackého 16 dům na půl cesty, jediné zařízení tohoto druhu v Plzeňském kraji.Zdroj: Foto: MMP

Středisko křesťanské pomoci Plzeň tuto službu domu na půl cesty nabízí nyní v Božkovské ulici. „Kapacita našeho současného domu v Božkovské ulici je sice osm klientů, ti jsou ovšem ubytováni až v třílůžkovém pokoji a nemají tedy žádné soukromí. Díky spolupráci města nabídneme osmi klientům svoje první soukromé ubytování. Pro jednoho klienta bude vždy jeden pokoj,“ popsal ředitel Střediska křesťanské pomoci Marek Novotný.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň kromě provozu Domu na půl cesty Bójka provozuje Terapeutickou komunitu Vršíček v Litohlavech, službu sociální rehabilitace i terénní program. Založeno bylo v roce 1991 jako azylový dům především pro lidi propuštěné z výkonu trestu po amnestii v roce 1990.