Kurz připravila věznice ve spolupráci s Úřadem práce Plzeň město a společností Kustod a ucházelo se o něj více než padesát odsouzených. Zájemce ale musel splnit hned několik podmínek, jednou z nich bylo ukončení výkonu trestu v termínu do 6 až 8 měsíců, věznice musela pochopitelně přihlédnout i k tomu, jak musí být daný vězeň zabezpečen. „Do rekvalifikace bylo vybráno celkem deset zájemců splňujících kritéria pro výběr, kterými byly technické dovednosti, manuální zručnost, zdravotní způsobilost, popř. odbornost získaná v průběhu života odsouzeného, a hlavně blížící se doba pro propuštění z výkonu trestu,“ informoval mluvčí věznice Martin Černý. Dodal, že pro skupinu, která se nedostala do výběru a přitom splnila podmínky, jsou připraveny další kurzy, které se ve věznici pravidelně realizují, jako např. obsluha křovinořezu nebo obsluha osobního počítače.

Desítka vybraných vězňů to neměla lehké. Nejprve absolvovali bezpečnostní školení a náročnou teoretickou přípravu, která byla ukončena písemným testem. Další dva dny byly věnovány praktické výuce, kdy se zájemci z řad odsouzených naučili jezdit a pracovat s čelním manipulačním vozíkem, obsluhovat duplexní zdvižný stožár, pozicionér a vidlici, provádět paletizaci, základní údržbu a jiné činnosti pro budoucí využití. Na závěr se konala státní závěrečná zkouška z praktických dovedností.

Odsouzení Radek Záhoř, Marcel Surmaj a Nikolaj Badriašvili si odpykávají ve Věznici Plzeň trest na oddíle 7/3, který je úplně jiný než ostatní.
Na Bory mnozí odsouzení nechtějí. Po oddílu 7/3 ale touží i ti z jiných věznic

„Motivací pro odsouzené zvládnout kurz byla potřeba změny, potřeba smysluplného trávení času ve výkonu trestu, získávání nových dovedností a rozvíjení vrozených schopností s jediným cílem, zesílit šance na trhu práce, pracovně se uplatnit a tím opětovně začlenit do společnosti,“ uzavřel Černý s tím, že poptávka po těchto pracovnících je velká, a tak budou mít všichni po propuštění šanci začít nový život.