Testování elektrobusů, energetické využití bioplynu na čističce odpadních vod, úspory energií v městských budovách, využití biomasy v teplárně s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny a další projekty vynesly město Plzeň na druhou příčku v soutěži Obnovitelné desetiletí. Plzeň bodovala v kategorii Chytrá energie měst a obcí. První místo obsadily Kněžice, což je malá obec z Nymburska, která je už řadu let energeticky soběstačná.

Primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) řekl, že úspěch v soutěži je potvrzením toho, že Plzeň umí realizovat chytrá řešení v oblasti životního prostředí. „Chystáme další záměry, zvažujeme například instalaci fotovoltaických elektráren na vhodné střechy městských budov a podobně," uvedl Zrzavecký. Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS) je dalším příkladem dobrého hospodaření s energií například tzv. zelený kotel v městské teplárně, který částečně nahrazuje spalování hnědého uhlí. „Snížení spotřeby uhlí dosáhneme i díky spalovně v Chotíkově, která nedávno najela na plný provoz," prohlásil Šindelář s tím, že jde o jedno z nejmodernějších zařízení na využití komunálního odpadu v Evropě.

Podle Františka Kůrky z plzeňského magistrátu zaujaly porotu i záměry, na nichž Plzeň pracuje v rámci iniciativy Smart City Plzeň. „Patří sem například energetické využití kalů z čistírny odpadních vod v teplárně," doplnil Kůrka. V dalších kategoriích soutěže bodoval například i soběstačný hotelový areál Davidův Mlýn nebo chytrá solární lavička.