Je také připraveno vytvořit finanční fond, z něhož by byla koordinovaně vyplácena pomoc. Předpokládá, že by do ní vložilo částku kolem pěti milionů korun.

"S dalšími kroky zatím vyčkáme na instrukce či požadavky, jež by měly přijít ze strany státu, respektive ministerstva vnitra," řekl primátor Plzně Pavel Šindelář.

Na pomoc uprchlíků se chystá i vedení Plzeňského kraje, které agresi Ruska vůči Ukrajině odsoudilo na svém mimořádném jednání. Vpád ruských vojsk na teritoriální území Ukrajiny považuje za akt agrese, jenž je v rozporu s mezinárodním právem. O svém stanovisku a podpoře Ukrajiny informovalo dopisem ukrajinského velvyslance v ČR Jevhena Perebyjnise.

„Byly pošlapány elementární principy mírového soužití mezi národy. Tento útok je neobhajitelný, vnáší chaos, napětí a strach obyčejných lidí, kteří nic nezpůsobili, o svůj život. Útok, který nabourává vše, čemu se lze v diplomacii věřit. Potvrdilo se, že nešlo o dezinformace západních médií, jsme svědky agrese, která nutí k aktivaci obrany celou Evropu,“ odsoudil vpád ruských vojsk na Ukrajinu hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

V dopise ukrajinskému velvyslanci Ukrajiny signovaném hejtmanem kraje Rudolfem Špotákem vedení kraje uvádí, že podporuje Ukrajinu a jeho lid proti neoprávněnému útoku na jeho území. Na budovu Krajského úřadu Plzeňského kraje vyvěsilo stejně jako město Plzeň ukrajinskou vlajku a je připraveno vypomoci jak materiálně, tak finančně. V tuto chvíli bylo na území kraje zahájeno mapování ubytovacích kapacit v majetku Plzeňského kraje, které by mohly být využity pro ukrajinské občany postižené válečným konfliktem.

„S velkou lítostí sledujeme situaci vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny. Ruská agrese, kterou máme nyní možnost sledovat v plné míře, je neomluvitelná, hanebná a odsouzeníhodná. Podepisuje se na životech Vašich civilních občanů, a proto cítíme potřebu Vám vyjádřit podporu a náležitou pomoc.....,“ je v dopise uvedeno doslova.

Rada kraje odsouhlasila vypovězení memoranda o spolupráci, které bylo uzavřeno Zastupitelstvem PK a Zákonodárným shromážděním Sverdlovské oblasti Ruské federace, v květnu roku 2009.

O svém stanovisku a jednotlivých krocích bude Plzeňský kraj informovat starosty měst a obcí a zároveň je vyzve ke spolupráci při zajištění dostatečného množství ubytovacích kapacit ke krátko či dlouhodobému využití. Kraj je připraven v rámci krizového řízení koordinovat případnou humanitární pomoc a péči o osoby, které by hledaly pomoc v nouzi v Plzeňském kraji.