Jen malý kousek od univerzitního kampusu na Borech, na dohled od budovy Fakulty aplikovaných věd, plánuje totiž město Plzeň na sousedních pozemcích postavit plavecký bazén a multifunkční sportovní halu. Univerzita neskrývá obavy z toho, že by stavební ruch a zvýšená dopravní zátěž mohly ovlivnit citlivé přístroje v laboratořích, a tím znehodnotit probíhající i budoucí vědecké výzkumy.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Jsme připraveni jednat s městem o tom, jak by se mělo rozvíjet okolí kampusu, aby nebyl narušen špičkový výzkum, který v laboratořích probíhá a z jehož renomé těží prokazatelně město i kraj,“ podotýká rektor Lávička s tím, na vliv otřesů upozorňovala ZČU už při prodlužování tramvajové trati do kampusu a podařilo se najít kompromisní variantu, která zachovala jak funkční výzkumné aktivity, tak dokončení trati.

„Nutno zdůraznit, že nebráníme stavbě městského bazénu ani sportovní haly, chceme pouze záruku, že neohrozí naše projekty. Věřím, že se s městem dohodneme k oboustranné spokojenosti,“ dodává rektor.

Univerzita proto bude žádat o studii hlučnosti, která by měla prokázat, jaký vliv bude mít nejen stavební ruch, ale i samotné fungování bazénu a haly v bezprostřední blízkosti Fakulty aplikovaných věd.

Dalším závažným tématem je pro univerzitu bezpečnost. Že je toto téma stále aktuální, dokazuje i anonymní výhrůžný e-mail, který 11. března tohoto roku dorazil na šest českých univerzit včetně ZČU. Policie už od prosincového útoku na FF UK mapuje jednotlivá pracoviště ZČU.

Vizualizace bazénu, který by měl vyrůst na Borských polích

„Několik týdnů máme v areálu kampusu na Borech nainstalované detektory střelby a výkřiků, jejichž montáž však byla schválená už před zmíněnou tragickou událostí. Momentálně spolu s bezpečnostním konzultantem zvažujeme, zda by mělo význam umístit detektory i dovnitř některých budov. Některá další opatření ale nemůžeme ze strategických důvodů zmiňovat,“ říká rektor. Ten také připomíná, že k pocitu bezpečí a důvěry na univerzitě přispívá i v lednu ustavená pozice Ombudsmana ZČU. „Zřízení této pozice jsme plánovali už před těmi šílenými událostmi v Praze na Fakultě filozofické, ty tento proces jen urychlily,“ dodává rektor.

Dlouhodobou prioritou univerzity pak zůstává zvýšení počtu studujících na jednotlivých fakultách, zejména pak v technických oborech. „Vnímáme, že je potřeba se zaměřit aktivněji i na Karlovarský region, který zatím vlastní vysokou školu nemá a odkud často studenti dojíždějí i k nám do Plzně,“ vysvětluje prorektor pro vnější vztahy a komunikaci Jan Váně.

Tomu by měla napomoci v březnu zahájená kampaň s názvem „ZČU – magnet na mozky“, která cílí nejen na studentky a studenty v Plzeňském kraji, ale i ve všech krajích sousedících s Plzeňským.