Nouzový mikrozdroj elektrické energie, jak asi dvoukilogramové zařízení nazývají, k tomu potřebuje pouze libovolný 12 V akumulátor – například běžnou autobaterii. Z něj vytvoří celou škálu běžně využívaných stejnosměrných i střídavých napětí.

Tvůrce mikrozdroje při práci inspirovala situace, k níž dochází například při živelních katastrofách nebo jiných nepředvídatelných událostech velkého rozsahu. „Dochází k přerušení dodávek elektrické energie a není možné například oživit plynové vytápění domů, získat aktuální informace z rozhlasu, používat komunikační prostředky, jako jsou mobilní telefony nebo internet, a zajistit jejich napájení nebo dobíjení. A právě v těchto situacích lze nouzově využít například 12V akumulátory z osobních nebo nákladních automobilů, případně i jiné akumulátory, a s nimi náš systém. K danému akumulátoru se jednoduše připojí, a tím vznikne ostrovní mikrozdroj stejnosměrného i střídavého proudu,“ přibližuje výzkumník Tomáš Kavalír z RTI, který rovněž pracuje ve výzkumném centru RICE Fakulty elektrotechnické.

Vedle upravených prostor se kavárna Campus Café pyšní také technickou inovací v podobě doručovacího robota.
V kavárně na univerzitě v Plzni obslouží zákazníky i robot

Nouzový mikrozdroj dokáže vytvořit škálu běžně využívaných napětí stejnosměrných (5 V/2 A, 12 V/40 A) i střídavých (230 V / 50 Hz) o trvalém výstupním výkonu až 200 W (400 W špičkově). Je malý, lehký, bezhlučný. Zároveň jej lze doplnit například o přenosné skládací fotovoltaické panely nebo větrné mikroelektrárny, a pomocí nich, případně i ze síťového připojení, ukládat vyrobenou elektrickou energii do externí baterie v době, kdy je tyto zdroje ještě možné využít.

Tomáš Kavalír vyvinul nouzový mikrozdroj spolu s kolegy Jiřím Sikou, Michalem Křížkem a Pavlem Žlábkem. Uvažují o vzniku start-up společnosti nebo o hledání vhodného investora, který by technologii převzal a zajistil uvedení zařízení na trh.

Tým vývojářů u separátoru během jeho testování.
Separátor ze Západočeské univerzity umí třídit plasty i zemědělské plodiny

„Nesnažíme se konkurovat již hotovým ‚powerbankám' s omezenou kapacitou, relativně vysokou cenou, hmotností, nákladnější možností transportu a životností danou pevně nainstalovaným palubním akumulátorem. Snažíme se vyvinout relativně jednoduché, levné a univerzální řešení, které lze vyrábět hromadně ve velkých sériích a snadno ho transportovat do místa určení,“ říká Jiří Sika s tím, že kromě autobaterie mohou uživatelé mikrozdroje použít například velkokapacitní akumulátor LiFepo4 12 V. „Jeho výhodou je nízká hmotnost a velký počet nabíjecích cyklů, které lze pro vyšší kapacitu paralelně řadit,“ dodává.