Plzeň trápí dopravou znečištěné ovzduší. Ukázaly to výsledky měření Centra pro životní prostředí a zdraví v krajské metropoli. Odborníci za pomoci tzv. pasivních vzorkovačů čtyři týdny měřili znečištění na 27 dopravně zatížených lokalitách, zejména na místech, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice.

Nejvyšší hodnota znečištění auty vypouštěným oxidem dusičitým byla naměřená na Karlovarské třídě. Koncentrace škodlivin tu byla jedna z nejvyšších v republice, horší situaci projekt zaznamenal jen na některých místech v Praze a Brně.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

„V Plzni jsme nejvyšší hodnotu znečištění naměřili na Karlovarské třídě 32, konkrétně 52,1 mikrogramu oxidu dusičitého na metr krychlový. Přijatelná hodnota je 40 mikrogramů oxidu dusičitého na metr krychlový,“ říká Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Další místa s vysokou mírou znečištění odborníci zaznamenali v ulici U Prazdroje, u přechodu v Sukově ulici, v Přemyslově ulici nedaleko obchodního centra Plaza, na Karlovarské nedaleko tramvajové zastávky B. Němcové a v centru města na Klatovské třídě u křížení s Havlíčkovou ulicí. „Nejnižší hodnotu jsme naměřili v Plzni v Nepomucké ulici u kasáren,“ uvedl Šuta. Podle náměstka primátora pro oblast dopravy Michala Vozobuleho patří mezi řešení situace i rozšíření parkovacích zón, aby se lidem finančně vyplatilo nechat auto na odstavném parkovišti třeba v Kaplířově ulici a pokračovat do města veřejnou dopravou. Cílem je rovněž vytlačit tranzitní dopravu s pomocí okružních komunikací.

V Plzni je provozován automatický monitorovací sys-tém kvality ovzduší. Měření je prováděno na jedné mobil-ní a šesti stacionárních měří-cích stanicích, například na Slovanech, ve Skvrňanech nebo na Chlumu. „Plzeňský kraj je na tom v porovnání s ostatními kraji, co se týká ovzduší, dobře. Nejvíce znečišťuje ovzduší doprava a lokální zdroje, jako jsou topeniště. Nejčistší vzduch je v Brdech a na Šumavě,“ řekl Ja-roslav Háva z krajského odboru životního prostředí.

VLIV NA ZDRAVÍ

Zdraví člověka může být podle některých výzkumů ovlivněno už při hodnotách nad 33,5 mikrogramu oxidu dusičitého na metr krychlový, dlouhodobý limit je 40. Znečištění může ovlivňovat centrální nervový systém, způsobit poruchy chování i pozornosti u dětí. Vysoké hodnoty mohou zvýšit i vý-skyt Alzheimerovy choroby.