V rámci ní začne ÚMO 2 od letošního září pomáhat s bezplatným odtahem a ekologickou likvidací autovraků a dlouhodobě stojících vozidel. Senioři nebo sociálně slabší občané se mohou obrátit na úřad, který vše zařídí.

„Nedostatek parkovacích míst je v našem obvodu téměř katastrofální, stání přitom zcela zbytečně zabírají autovraky nebo dlouhodobě odstavené vozy. Proto jsme navázali spolupráci s autorizovanou firmou na ekologické odstraňování vozidel, které provedeme zcela zdarma,“ vysvětluje místostarosta Slovan Roman Andrlík, který celou akci rozjel a odstraňování vraků si vzal za své.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Podmínkou je, aby měl majitel vozidla trvalé bydliště na území slovanského obvodu a zároveň zde musí být vozidlo také odstavené. Pomoc je určena primárně seniorům a lidem bez finančních prostředků, kterým chybí na ekologickou likvidaci peníze, nebo se obávají, že nezvládnou potřebnou administrativu s ní spojenou. „Tito lidé mohou v klidu navštívit náš úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, kde vyplní dva formuláře a my se již o vše potřebné postaráme. Formuláře bude možné stáhnout i z našich webových stránek,“ dodává Roman Andrlík.

Podněty mohou podávat na úřad i sami občané, kteří o nějakém vraku ve svém okolí vědí. Obvod bude spoléhat i na dobrou spolupráci s Městskou policií. „Výskyt autovraků a dlouhodobě odstavených vozidel pravidelně monitorují naši strážníci v rámci běžného výkonu služby,“ potvrzuje mluvčí Městské policie Jana Pužmanová.

Vlastníci vytipovaných vozidel pak najdou za stěračem v nepromokavém sáčku jednoduchý návod, jak v takovém případě postupovat. Bude stačit, aby se vlastník zapsaný v technickém průkazu dostavil na úřad, předložil občanský průkaz, velký technický průkaz vozidla, vyplnil žádost o jeho ekologickou likvidaci a předal čestné prohlášení vlastníka vozidla, že na jím vlastněném vozidle, které žádá k likvidaci, není žádná zástava nebo nějaké jiná překážka, která by ekologické likvidaci bránila. „Úřad poté vše pošle firmě, která vlastníka kontaktuje, dohodne termín odtahu, vozidlo odveze a předá majiteli registrační značky a protokol o ekologické likvidaci, aby si dotyčný mohl na magistrátu automobil odhlásit a značky tam vrátit,“ popisuje proces místostarosta.

Od pátku 1. září vždy od 20 hodin večer do 5 hodin ráno se Americká ulice otevírá automobilové dopravě
Americká se otevře na noc autům. Čeká ji i stavební úprava

Dlouhodobě odstavené vozidlo je podle poslední novelizace zákona definováno jako silniční vozidlo, které po dobu více než šesti měsíců nemá platnou technickou kontrolu a nesmí být provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické kontroly. Tato dlouhodobě odstavená vozidla jsou řešena v přestupkovém řízení silničním správním úřadem. Vlastník pozemní komunikace dává návrh silničnímu správnímu úřadu na prodej těchto dlouhodobě odstavených vozidel bez technické kontroly ve veřejné dražbě.