„Rekonstrukce tohoto úseku tramvajové trati a jejího okolí už byla nevyhnutelná. Oba tramvajové ostrůvky byly prodlouženy a o jeden a půl metru rozšířeny. Přibyly zde také přístřešky pro cestující s lavičkami a zábradlím. Těší mne, že se stavbu podařilo dokončit v termínu a provoz se vrací do obvyklého režimu s komfortnějšími tramvajovými zastávkami,“ říká Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Na původním tělese tramvajové trati byly stávající železobetonové panely nahrazeny pevnou jízdní dráhou s izolační vanou, která tlumí hluk tramvajového provozu. Přes kolejové oblouky byly osazeny mazníky, které přispějí k menšímu opotřebení kolejnic a také ke snížení hluku při průjezdu tramvají. Při stavbě byla také provedena kompletní rekonstrukce kanalizačního řadu v celé délce opravovaného úseku a úprava vodovodního řadu přes ulici Karla Steinera.

„Prostor pro úpravu ostrůvků zde byl naštěstí dost široký, takže jsme nemuseli zasáhnout do okolní zeleně. Složitější to bylo s přeložkami inženýrských sítí a komplikovaná byla celková rekonstrukce kanalizace, ale nakonec jsme se s tím vypořádali,“ vysvětluje Anna Marie Nováková, dopravní projektant firmy IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce.

Město Plzeň upraví od 1. ledna 2024 tarif jízdného ve své městské hromadné dopravě
Jízdné v plzeňské MHD od ledna zdraží. O kolik? Přinášíme kompletní přehled

Díky napřímení a rozšíření zastávky Karla Steinera jsou nyní nástupní ostrůvky pro cestující bezpečnější a zároveň tak řidiči tramvají vidí i na poslední dveře nových delších souprav. V místě bylo zároveň instalováno nové veřejné osvětlení a zrekonstruována byla i vozovka a parkovací místa v ulici Terezie Brzkové. Nově se zjednosměrnila Waltrova ulice, ve které díky tomu přibyla parkovací místa, včetně dvou parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu.

„Ještě bych chtěl poděkovat za trpělivost obyvatelům Skvrňan, protože pro ně nebylo jednoduché se s omezením dopravy během rekonstrukce vyrovnat,“ dodává Tolar s tím, že další velká rekonstrukce tramvajové trati pokračuje i v Koterovské ulici na Slovanech, kde se 15. prosince práce přeruší a budou obnoveny zase na jaře příštího roku.