Na výši částek se shodli zástupci městských obvodů společně s vedením města. Novelizaci školského zákona, která platí od 1. ledna 2024 a aplikovat se bude poprvé v září pro školní rok 2024/2025, vzala na svém zasedání na vědomí Rada města Plzně.

Nově tak měsíční výši platby za školkovné a za pobyt v družině stanoví zřizovatel, doposud to byli ředitelé základních a mateřských škol. V případě základních škol je to město Plzeň, v případě mateřinek se jedná o obvody.

Město Plzeň je zřizovatelem celkem čtyřiceti šesti mateřských škol a dvaceti šesti základních škol. Dříve si mohli ředitelé určovat výši školkovného a družiny sami podle svých skutečných nákladů. Někde tak školkovné dosahovalo výše i přes 900 korun,“ říká Miroslava Chottová z městského Odboru školství.

Výpočet obou částek už tak nebude vázaný na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy, ale na výši minimální měsíční mzdy. Ta je v současné době 18 900 korun, přičemž u mateřských škol může být měsíční výše školkovného stanovena maximálně ve výši 8 procent základní sazby minimální mzdy, ve školních klubech a družinách pak maximálně ve výši 4 procent.

„Maximální měsíční školkovné tak může být až 1512 korun a 756 korun platba ve školních družinách. Jsem proto velice ráda, že jsme se s městskými obvody domluvili na platbě 700 korun, což není ani polovina maximální částky. Jedním z hlavních kritérií při sjednocení ceny bylo zohlednit současný vývoj nákladů rodin s malými dětmi,“ vysvětluje Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.

Ta zároveň dodává, že jednotná výše úhrady zohledňuje také stávající vývoj úhrad v jednotlivých obvodech, celkový nárůst nákladů na provoz mateřských škol a podporuje snahu eliminovat výběr mateřských škol na základě výše školkovného. Navíc od 1. 9. 2024 bude platit pro rodiče nová možnost osvobození od této úplaty, pokud bude rodina pobírat přídavek na dítě. Bližší informace o této možnosti se rodiče dozví ve své mateřské škole.