Zastupitelé při ní odhlasovali, že město si v roce 2015 koupí za zhruba 700 milionů korun od francouzské Veolie do svého vlastnictví vodárnu v Plzni. Zaplatí buď z úvěru, který si kvůli tomu bude muset vzít, anebo mu peníze přinese nový provozovatel vodárny, kterému ji v budoucnu dlouhodobě pronajme. Zastupitelé totiž už také schválili přípravu nového koncesního řízení na příštího provozovatele.

Plzeň nutí do odkoupení sta procent akcií Veolie více než miliardové dotace do vodárenské infrastruktury z Bruselu. Jde o stovky milionů korun na stavbu Úslavského kanalizačního sběrače a čističku odpadních vod v rámci projektu Čistá Berounka a také o doplacení zhruba 260 milionů korun z EU na projekty z tzv. ISPY, což znamená už vybudovanou kanalizaci na Valše, v Křimicích, Radčicích a v části Lochotína nebo vodovodních řadů do Lobez a na Vinice. Tyto peníze ještě Plzeň z Bruselu nemá, dostala jen část dotace. Důvod? Má totiž podobně jako další velká města v ČR s vodárnou podepsanou smlouvu na odběr vody na příliš dlouhou dobu dopředu a to nevyhovuje podmínkám, které v Bruselu vyjednalo české ministerstvo životního prostředí.

„EU se nelíbí, že by podporovala vodárenské soustavy dlouhodobě spravované soukromými společnostmi. My máme smlouvu podepsánu do roku 2017 a podmínky dotace určují lhůtu o dva roky kratší,“ potvrdil primátor Pavel Rödl (ODS). Právě on vedl s vodárnou dlouhá jednání a snažil se o to, aby Veolia plzeňskou smlouvu zkrátila. Jenže to bylo pro Veolii naprosto nepřijatelné. „Nemají k tomu nejmenší důvod. Je to problém města, které by mohlo přijít o ohromné dotace. A problém se zkrácením smlouvy se týká řady dalších měst,“ podotkl primátor s tím, že pokud by Veolia ustoupila v Plzni, musela by zřejmě i jinde.

Kdyby Plzeň nedosáhla na dotace z Bruselu, musela by do vodárenské infrastruktury investovat sama. Protože by neměla čističku, nevyhověla by ekologickým požadavkům EU. „Hrozila by nám pokuta až milion korun denně,“ upozornil ředitel Útvaru koordinace evropských projektů Erich Beneš. V tom případě by město muselo investovat stamiliony korun samo a podle primátora by to vpodstatě znamenalo konec jiných investičních plánů.