Území má na svůj rozvoj alokovány téměř čtyři miliardy korun z evropských fondů, které by mělo vyčerpat do roku 2030. Plzeňská aglomerace zahrnuje 108 z 501 obcí kraje, kde žije přes 310 tisíc obyvatel.

Projekty, které byly předloženy Zastupitelstvu města Plzně, mají přispět k rozvoji celé Plzeňské aglomerace v letech 2021 až 2027. „Seznam obsahuje okolo stovky projektů, přičemž jejich zaměření je různé. Jsou tam projekty jak z oblasti dopravy, životního prostředí, sociálních služeb, vzdělávání nebo výzkumu,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek primátora pro ekonomiku. Nejvíce peněz půjde na projekty z oblasti dopravy.

Strategie Plzeňské aglomerace umožňuje rezervovat část evropských finančních prostředků na předem vybrané projekty. Díky tomu je možné plánovat a projektovat velké investiční projekty s trochu větší jistotou spolufinancování. Na druhou stranu tento benefit vyžaduje po žadatelích užší územní spolupráci a vyšší projektovou kvalitu.

Projekty, mají přispět k rozvoji celého území do roku 2027, peníze se mohou čerpat až do roku 2030. Celkově by Plzeňská aglomerace mohla získat okolo čtyř miliard korun z evropských fondů. Jednalo by se o podobnou částku, jaká byla na území Plzeňské aglomerace proinvestována v minulém programovém období 2014 až 2020. Strategie svým obsahem pokračuje v trendu z minulého období a opět reflektuje potřeby území vycházející z mnoha dílčích koncepčních dokumentů v kombinaci s novými evropskými směry a dotačními podmínkami. Rovněž zaměření jednotlivých projektů úzce navazuje na minulé investice.

„Nyní čekáme na oficiální vyjádření jednotlivých ministerstev v čele s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, zda tyto seznamy budou akceptovat, a poté je to již na samotných žadatelích, zda úspěšně projdou systémem hodnocení při podání svých projektových žádostí o dotaci,“ uvedl Erich Beneš, šéf Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, který strategii ITI řídí. „Celý proces schvalování by mohl být ukončen do konce tohoto roku,“ doplnil Beneš.