„Naposledy bylo možné legálně si ulovit rybu v oblasti boleveckých rybníků před 16 lety, a tak doufám, že rekreační rybolov na Košináři bude další z novinek, kterou Plzeňáci ocení a ve svém volném čase vyzkouší,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Rybaření na Košináři se bude řídit pravidly, se kterými se každý zájemce o rybaření seznámí při nákupu pověření k rybolovu. ‚‚Celkový úlovek jednoho rybáře za jeden den nesmí přesahovat 5 kilogramů všech druhů ryb, z něho však může být nejvýše jeden kus některého z vybraných ušlechtilých ryb, jako jsou například kapr obecný, amur bílý, štika obecná, candát obecný nebo sumec velký. Bezprostředně po ulovení ryby, kterou si chce rybář ponechat, zapíše úlovek do přehledu, který automaticky dostane po zaplacení pověření,“ vysvětlil vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.

Roční pověření pro zájemce o rybaření, odborně nazývané „těžba ryb na udici“, vyjde na městských sádkách na 5000 korun při maximálně deseti ponechaných rybách, sedmidenní na 3000 korun při maximálně dvou ponechaných rybách, dvoudenní (víkendová) na 1000 korun při maximálně jedné ponechané rybě a pokud si bude chtít příchozí zarybařit jen jeden den, zaplatí příchozí 500 korun v režimu chyť a pusť. Po skončení platnosti musí rybář pověření vrátit na sádkách s řádně vyplněnými údaji o počtu ulovených ryb. Otevírací doba na městských sádkách na Košináři je vždy v pátek od 12 do 14 hodin, mimo státní svátky. V tyto dny se budou vydávat povolení.

close Rybník Košinář info Zdroj: Magistrát města Plzně zoom_in Rybník Košinář s vyznačenými místy k rybaření

Lovit se může pouze v prostoru vyznačeném na mapce. Během dubna, září, října a listopadu se tady mohou rybáři pohybovat mezi šestou ranní a devátou hodinou večerní. Od května do srpna pak mezi čtvrtou hodinou ranní a desátou večerní. Od začátku prosince do konce března je lov na Košináři zakázán. Kontrolu rybářů provádí jednak pracovníci Správy veřejného statku města Plzně, kontrolovat mohou i strážníci Městské policie a Policie České republiky. Těm se musí rybář na vyzvání prokázat řádným povolením.

Lov ryb na udici je z právního hlediska možný pouze na rybářských revírech (což ale žádný rybník bolevecké soustavy není), nebo formou hospodářské těžby na rybnících. Podmínky lovu na udici na rybnících v dalších ustanoveních neupravuje ani zákon ani jeho prováděcí vyhláška, a proto si je může provozovatel stanovit sám. V případě chytání ryb v městském rybníku Košinář tak Správa veřejného statku města Plzně, která se o rybník stará, učinila vydáním Pravidel hospodářské těžby ryb na udici za úplatu a prodejem pověření k těžbě ryb na udici.