Jen v oblasti investiční výstavby má Plzeň na rok 2024 a ve výhledech na léta 2025 až 2027 připraveno celkem 8,5 miliardy korun. Mezi nejvýznamnější připravované projekty patří rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, stavba parkovacího domu Světovar, stavba východní tribuny Atletického stadionu ve Skvrňanech i haly pro míčové sporty na Borských polích, stavba vývařovny pro městský ústav sociálních služeb, rekonstrukce DEPO2015, rekonstrukce Klatovské 19, rekonstrukce Pekla a další. Návrh rozpočtu už odsouhlasila Rada města Plzně, zastupitelé o něm rozhodnou 14. prosince 2023.

Plzeň rozšiřuje placené parkovací zóny F
Plzeň rozšiřuje zónu placeného parkování, místa zdarma budou ubývat i příští rok

„Dnešní doba je velmi složitá, a to nejen pro občany, ale i pro města a obce. Úlohou veřejných rozpočtů v době krize je stabilizace trhu, my jsme se v Plzni vydali cestou vysoce proinvestičního rozpočtu. Pokračujeme v plnění programového prohlášení a zlepšování kvality života v našem městě. Máme připravenou řadu krásných projektů, ať už větších nebo menších. Doufám, že všechny udělají Plzeňanům radost,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký. U projektů a požadavků, jež se do návrhu nevešly, předpokládá, že na ně město přispěje z přebytku rozpočtu, kdy by k tzv. porcování medvěda mělo dojít příští rok na jaře.

Významné částky v příjmech města v příštím roce jsou tvořeny zejména z příjmu z cizích daní (6,62 miliardy Kč), příjmů z pronájmu městského majetku (291,4 mil. Kč), z přijatých transferů (251,0 mil. Kč), do nichž vyjma pravidelného příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu spadá například příjem z dotace na projekt 4. ZŠ rekonstrukce střech – zelené střechy ve výši 32,6 mil. Kč., z ostatních daní, poplatků a odvodů (202,4 mil. Kč) a z příjmů z úroků (150,7 mil. Kč).

Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanech skončila
Do Skvrňan se vrátily tramvaje. Cestování má být bezpečnější a pohodlnější

Mezi významnými provozními výdaji jsou běžné výdaje určené na chod města a městské policie ve výši téměř 1,796 miliardy Kč, běžné výdaje spojené se správou městského majetku ve výši 1,430 miliardy Kč, provozní příspěvky určené vlastním příspěvkovým organizacím, jako jsou Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň, Knihovna města Plzně, základní školy a další, ve výši 1,434 miliardy Kč, provozní transfer PMDP a. s. ve výši 1,381 miliardy. Kč, provozní transfery jiným organizacím – zejména neziskovým a podobným – ve výši 292,0 mil. Kč. U kapitálových výdajů města je určeno 3,423 miliardy Kč na stavební investice, přičemž 1,877 miliardy Kč tvoří finanční prostředky převedené z roku 2023 do roku 2024 na nedokončené investice.

Mezi nejvýznamnější připravované projekty v Plzni bude patřit:

 • stavba Haly pro míčové sporty na Borských polích – celkové náklady 450,0 mil. Kč
 • stavba Centrálního stravovacího provozu a denního stacionáře Městského ústavu sociálních služeb – celkové náklady 271,0 mil. Kč
 • zahájení rekonstrukce DEPO2015 – celkové náklady 250,9 mil. Kč
 • spuštění akce Kanalizace a vodovod Malesice – vyblokování částky 350,0 mil. Kč
 • blokace na kofinancování akce „Dělnický dům Peklo – sanace společenského sálu“ ve výši 500,0 milionů korun
 • rekonstrukce tramvajové trati Koterovská – celkové náklady 350,4 mil. Kč
 • Vodárenský soubor Litice – celkové náklady 223,5 mil. Kč
 • Parkovací dům Světovar – celkové náklady 399,0 mil. Kč
 • 13. ZŠ – přístavba a nástavba školy – celkové náklady 102,7 mil. Kč
 • stavba východní tribuny – Atletický stadion Skvrňany – celkem 190,0 mil. Kč
 • blokace na kofinancování akce „Rekonstrukce Klatovská 19“ – 160,0 mil. Kč
 • Do rozpočtu město zařadilo ale i menší a finančně méně náročné záměry, mezi nimi například zřízení městského holubníku, jehož cílem bude snížit počet holubů po městě. V návrhu jsou také třeba prostředky na projektovou přípravu rekonstrukce fontány Corso v Kopeckého sadech, jejíž zastaralá technologie už neumožňuje, aby fontána hrála. Po obnově audia bude mít Plzeň svoji hrající fontánu.