Odkanalizování a vybudování vodovodu v Koterově patří mezi největší podpořené investiční akce. Uskutečnění projektu je možné díky tomu, že Plzeň před dvěma lety dokončila takzvaný Úslavský kanalizační sběrač, tedy páteřní kanalizační řad, jenž vede i do Koterova.

Zastupitelé dále schválili investici na vybudování nového parkoviště v lokalitě Dobřanská Kaplířova či na výstavbu nového centrálního stravovacího provozu pro svůj Městský ústav sociálních služeb. Na jeho vybudování je určeno 70 milionů.

„Rozhodli jsme o rozdělení volných zdrojů, které byly kumulovány zejména z úspor minulých let ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně. Peníze tak půjdou na posílení výdajů nejen v letošním roce, ale i v letech 2020 až 2022. Podpoříme řadu oblastí významné částky jdou na velké stavební projekty, nezapomněli jsme ale ani na oblast školství, sportu a podobně,“ přiblížil radní pro ekonomiku David Šlouf.