Na slavnostním vyhlášení v Měšťanské besedě jim je předali představitelé města Plzně – primátor Martin Baxa a náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Děkuji všem, kdo drželi prapor kultury v nelehké době koronavirové pandemie. Díky jejich houževnatosti kultura přežila. V těžkých měsících vymýšleli a následně realizovali zajímavé kulturní projekty. Natáčeli, streamovali, hráli pod okny, besedovali on-line, psali a podobně. I já osobně mám díky nim mnoho zajímavých kulturních zážitků, které jsem si mohl v době lockdownu užít doma u notebooku. Všem moc děkuji a jsem rád, že mám dnes možnost některým z nich předat Umělecké ceny města Plzně. Věřím, že v příštím roce už budeme tyto ceny předávat za normální umělecké počiny, tedy za divadelní představení hraná před diváky, za výstavy, na něž budou moci chodit návštěvníci, či za koncerty odehrané před posluchači,“ uvedl v úvodním vstupu primátor města Plzně Martin Baxa.

„Umělecká cena města Plzně byla poprvé vyhlášena za rok 2012 a stala se důležitou reflexí plzeňského kulturního života. Návrhy na její udělení podává veřejnost, o výběru nominací rozhoduje porota složená z odborníků i zástupců kulturních a vzdělávacích organizací. V minulých letech byli například oceněni básník Josef Hrubý, architekt Jan Soukup, dramaturgyně Marie Caltová či dirigent Tomáš Brauner, filmař Bohdan Bláhovec nebo tanečník Richard Ševčík. Jde tedy o umělce, kteří se významně zapsali do kulturního dění v regionu nebo právě v Plzni nastoupili na svou úspěšnou uměleckou cestu,“ uvedla náměstkyně Eliška Bartáková.

Umělecká cena města Plzně je udělována v několika kategoriích: za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let a nad 30 let, dále je udělována Cena za celoživotní dílo (síň slávy), Cena za významnou kulturní událost roku a Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“/Mecenáš(ka) plzeňské kultury (za rok 2020 udělena nebyla).

Do síně slávy uvedl primátor Martin Baxa herce Pavla Pavlovského. Získal cenu za celoživotní dílo. Plzni zasvětil celý svůj profesní život – s Divadlem J. K. Tyla je spojen více než padesát let. Za tuto dobu v něm vytvořil více než 150 rolí. Je to herec s bohatou tvůrčí fantazií, velkou citovou hloubkou a smyslem pro stavbu postavy. Podpořit ho přišli jeho kolegové z divadla, kteří mu cestu na pódium vyložili papírovými hvězdami s názvy jeho nejslavnějších rolí. „Jsem dojat, a to nejsem žádná plačka,“ podotkl Pavel Pavlovský při přebírání ceny a hned dodal, že i když převzal cenu za celoživotní dílo, s divadlem nekončí. Z podia Měšťanské besedy totiž utíkal i s cenou do Velkého divadla, kde měla premiéru Neapolská choroba, v níž má hlavní roli Komořího.

Básník Ivo Hucl převzal od primátora Martina Baxy Uměleckou cenu města Plzně za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let za knihu Návrat ke kruhu, která představuje rozsáhlý výběr z jeho tvorby – pět set básní mapuje jeho cestu od normalizace, kdy texty publikoval pouze v samizdatu, přes osobní hledání, až k otevření se imaginaci, člověku a přírodě. Ivo Hucl poděkoval svým spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě této knihy, a všem doporučil: „Poezii je lepší žít.“

Náměstkyně Eliška Bartáková předala Uměleckou cenu města Plzně za významnou kulturní událost roku Západočeské galerii v Plzni za výstavní projekt NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ. Plzeňská madona a krásný sloh. Významnost a jedinečnost výstavy, která byla připravována osm let ve spolupráci mnoha odborných institucí, umocnilo dočasné zapůjčení samotného originálu sochy Plzeňské madony. Ředitel galerie Roman Musil při slavnostním ceremoniálu mimo jiné zmínil, že právě to, že lidé mohli zblízka vidět sochu, kterou dosud mohli vnímat jen z velké vzdálenosti v katedrále sv. Bartoloměje, přineslo řadu emotivních zážitků. Připomněl také, že výstavu velmi významně postihl lockdown, ale přesto ji v týdnech, kdy mohla být přístupná návštěvníkům, vidělo na šest tisíc lidí.

Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let převzal od Elišky Bartákové Jaroslav Jurečka za dramaturgii a podílení se na vzniku textu a hudby ke hře Poslední zrnko písku, která byla uvedena v rámci festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem. „Hra je autorskou generační zpovědí. Ptáme se, co s námi bude v tomto světě,“ přiblížil dílo plzeňský rodák, který právě dokončuje studium na pražské DAMU a pracuje jako dramaturg pro Národní divadlo Brno.