„Chceme, aby se náměstí Republiky stalo přívětivějším místem pro Plzeňany a pevně věřím, že se nám ho podaří také ozelenit. Od otevřené architektonické soutěže očekávám, že díky ní získáme dostatek kvalitních návrhů a různých pojetí architektů, ze kterých určí vítěze odborná porota,“ říká primátor Roman Zarzycký.

Na náměstí Republiky by se mělo objevit více zeleně a předzahrádek a zvýšit by se měl komfort a bezpečnost pěších i cyklistů. | Video: Deník/Pavel Bouda

Od návrhů se mimo jiné očekává zlepšení způsobu hospodaření s dešťovou vodou a umístění prvků zelené infrastruktury. „Zkrátka bychom byli rádi, aby se v létě z rozpálené dlážděné plochy stalo atraktivní místo, kde si lidé rádi odpočinou, kudy budou rádi procházet, které celkově ožije, stane se i provázanějším se svým okolím a bude po všech stránkách přívětivé,“ dodává technický náměstek primátora Pavel Bosák.

Zároveň se od soutěžních návrhů očekává i to, že na náměstí navrhnou nový režim dopravy, které by už nemělo sloužit jako velký kruhový objezd. „Cílem je prostor zklidnit a omezit zde projíždění i parkování aut, nabízí se to především na západní straně náměstí, kde nové pěší zóny navážou na ty stávající ve Smetanově a Riegrově ulici,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar.

Po schválení záměru uspořádat architektonickou soutěž v zastupitelstvu přijde na řadu sestavení soutěžní poroty a následně soutěžního zadání a podmínek, které určí, čím vším by se měli soutěžící při návrhu revitalizace zabývat.

„K diskusi nad sestavením soutěžních podmínek a soutěžního zadání chceme jednoznačně přizvat odborníky z oblasti architektury, veřejného prostranství, ale například i památkové péče, jelikož se pohybujeme v oblasti městské památkové rezervace, a je tak nutné k revitalizaci přistupovat ohleduplně a s respektem,“ dodává ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Architektonická soutěž je transparentní formou, ve které odevzdává soutěžní návrh neomezené množství účastníků, pokud splní požadované kvalifikační předpoklady. Vyhlašovatelem soutěže a zadavatelem zakázky bude město Plzeň prostřednictvím svého odboru investic. Organizátorem soutěže bude Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Záměr uspořádat soutěž odsouhlasili ve čtvrtek 25. dubna 2024 radní, ke schválení nyní půjde zastupitelům.