Město slíbilo poskytnutí maximální součinnosti při výkupech a přípravě první zmíněné stavby, obě strany také dál budou pokračovat i v přípravě druhé komunikace, která má ve třech etapách spojit Sukovu ulici s Karlovarskou. Dle dohody rovněž dál běží projekt přestavby okružní křižovatky „U Makra“, kde je potřeba po jejím připojení na Západní okruh navýšit její kapacitu.

„Velmi vítáme, že z velkých staveb je pro ŘSD hlavní prioritou realizace takzvaného východního obchvatu silnice I/20. My si od této stavby slibujeme, že odvede severojižní tranzit z centra města. Výstavba naváže na nultou etapu, která je již hotová a která vede kolem Velkého boleveckého rybníka. Naším cílem je přispět co nejrychleji k realizaci této investice, proto maximálně pomůžeme zejména s výkupy,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Vizualizace přeložky I/20 v úseku Na Roudné - Jateční:

| Video: Youtube

Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic – správy Plzeň Miroslava Blabola je pro první etapu východního obchvatu nutná koordinace se Správou železnic a jejím projektem Modernizace železničního uzlu Plzeň, což zpožďuje projekční práce a schvalovací procesy. „Výhled pro získání společného stavebního povolení na tuto I. etapu se posouvá na rok 2025, předpokládáme, že na jeho první polovinu. Termín pro získání územního rozhodnutí pro II. etapu odhadujeme na druhou polovinu roku 2024,“ uvedl Miroslav Blabol.

V úseku Na Roudné - Jateční uvádí web ŘSD zahájení stavby v roce 2028, v úseku Jateční - Jasmínová o dva roky později.

Vizualizace přeložky I/20 v úseku Jateční - Jasmínová:

| Video: Youtube

Město se s ŘSD dále dohodlo na pokračování příprav všech tří úseků nově plánované trasy I/27, která povede v úsecích silnic Sukova – Borská, Borská – Přemyslova a Přemyslova – Karlovarská. „Nejdále je projekt v úseku Sukova – Borská, kde se očekává vydání stavebního povolení v průběhu roku 2025. Projekčních prací v úseku Korandova – Kotkova se ujme město, které již připravuje zobousměrnění komunikace podél Husova náměstí,“ uvedl technický náměstek Pavel Bosák.

Na úsek Přemyslova – Karlovarská zadalo ŘSD zpracování dopravně technické studie. „My požadujeme, aby v další fázi projektové dokumentace proběhla architektonická soutěž, jelikož půjde o výraznou stavbu v exponované lokalitě, což nepochybně ovlivní krajinný ráz. Budoucí stavba má podle mého názoru potenciál stát se pozitivně vnímanou architektonickou dominantou města. Vítězný návrh bude muset rovněž zohlednit i ekonomickou proveditelnost řešení,“ přiblížil Pavel Bosák. ŘSD přislíbilo, že architektonickou soutěž vypíše. Cílem nově plánované trasy I/27 je převedení tranzitní dopravy z Karlovarské a Klatovské ulice a celkové zklidnění Klatovské, významné silniční tepny v centru města.

Vizualizace silnice I/27 v úseku Sukova - Borská:

| Video: Youtube

Dle harmonogramu pokračuje projekt přestavby okružní křižovatky „U Makra“. Ta se rozšíří na třípruhovou světelně řízenou „turbookružní křižovatku“ s částečně oddělenými jízdními pruhy. „V tomto doháníme časovou ztrátu po dokončení západního okruhu. Ten denně využívá až 17 tisíc vozidel, což velmi ulevuje centru města, ale způsobuje komplikace právě na této okružní křižovatce. Proto děláme potřebné kroky, aby v roce 2024 mohly začít práce na rozšíření křižovatky překládkami inženýrských sítí a v roce následujícím se pak uskutečnila samotná přestavba tohoto nejzatíženějšího dopravního uzlu v našem městě,“ doplnil náměstek Aleš Tolar. 

Na silnici I/27 byla nedávno dokončena její přeložka mezi Šlovicemi a Přešticemi v délce šesti kilomterů, v provozu už je tam od tohoto týdne i mimoúrovňová křižovatka u Dolní Lukavice. V příštím roce začne Ředitelství silnic a dálnic na této komunikaci stavět obchvat Přeštic.