Divadlo Pluto: "Byli jsme donuceni přistoupit ke zrušení všech představení od středy 11.3.2020 do odvolání. Veškerá představení, která budou spadat do zrušených termínů budou nahrazena v nejbližších možných náhradních termínech v měsících květen a červen tohoto roku. Sledujte náš facebook a webové stránky, kde budeme postupně zveřejňovat náhradní termíny za zrušená představení. Peníze za zakoupené vstupenky na zrušená představení budeme vracet až poté, co vám nebude vyhovovat termín náhradního představení. Kurzy dramstudia a zpěvstudia se ruší také do odvolání. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení," uvedlo Divadlo Pluto.

Muzeum jižního Plzeňska: V Blovicích bylo zrušeno hned několik akcí: vernisáž výstavy Peregrinus Silva Bohemica (12. 3.), Koncert populární hudby (17. 3.) a Velikonoční jarmark (21. 3.). Muzeum i zámecký park zůstavají otevřeny v běžné otevírací době.

Mariánská Týnice: Z důvodů mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR je zrušen koncert, který se měl konat 18. 3. 2020 v Mariánské Týnici. Pracovníci Muzea a galerie severního Plzeňska doufá, že se najde v průběhu jara ještě jiný termín, kdy koncert bude moci proběhnout.

Mateřské školy: V Plzni se chystá uzavření mateřských školek. Poté, co Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o uzavření základních a dalších vyšších škol, reaguje město Plzeň také na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a prostřednitcvím starostů a místostarostů mětských obvodů doporučuje omezit od 11. března provoz mateřských škol v maximálním rozsahu. O jejich úplném uzavření bude 11. března rozhodova Rada města Plzně. Město proto žádá rodiče, aby ve středu 11. března děti do školky nedávali, pokud se o ně mohou postarat sami či zajistit si jejich hlídání, nicméně školky budou připraveny děti ve středu 11. března přijmout.

Divadlo J. K. Tyla: Divadlo J. K. Tyla ruší všechny produkce plánované na všech třech scénách, tedy ve Velkém divadle, na Nové scéně i na Malé scéně. Vstupenky mohou diváci vracet od termínu neodehraného představení po dobu deseti pracovních dní v místě nákupu. V případě zakoupení vstupenek přes portál Plzeňská vstupenka se on-line platby a převody vrací automaticky na účet, ze kterého byly zaplaceny. Večerní divadelní pokladny budou uzavřeny, po tuto dobu je možné využít pokladnu předprodeje, Smetanovy sady 16, Plzeň, v pracovní dny od 9 do 18 hodin. Kompenzace s abonenty DJKT se bude řešit podle aktuální situace a délky tohoto opatření. V tuto chvíli Divadlo J. K. Tyla do odvolání zastavuje prodej vstupenek na všechna představení.

Divadlo ALFA v Plzni ruší všechna představení minimálně do 20. března. Vstupenky lze vrátit v místě zakoupení. Další program divadla bude upraven dle aktuální situace.

Plzeňská filharmonie: Plzeňská filharmonie a festival Smetanovské dny ruší své koncerty a kulturní akce až do odvolání. Vzhledem k zatím časově neohraničené platnosti výše uvedeného nařízení bude otázka kompenzace vstupenek za neuskutečněné koncerty řešena později. Plzeňská filharmonie bude prostřednictvím svých webových stránek, sociálních sítí a hromadných sdělovacích prostředků veřejnost informovat o možnostech náhradního řešení formou výměny vstupenek na pozdější koncerty či případného vrácení vstupného.

VODÁRNA PLZEŇ oznamuje, že s ohledem na zákaz pořádání veřejných produkcí s účastí nad 100 lidí ruší Den otevřených dveří dne 28. března 2020 v areálu v Malostranské ulici. Zároveň se až do odvolání ruší nasmlouvané veřejné exkurze v Úpravně vody na Homolce a na Čistírně odpadních vod v Jateční ulici.

Plzeňské městské dopravní podniky: Z důvodu mimořádných školních prázdnin nepojedou s platností od 11. 3. 2020 až do odvolání školní autobusové spoje či spoje autobusových linek s označením, že nejezdí o školních prázdninách. Kromě každodenního zvýšeného čištění vozů nově řidiči městské veřejné dopravy v zastávkách a na konečných stanicích otevírají všechny dveře, aby se ještě více snížilo riziko možného virového onemocnění.

Měšťanská beseda: Kulturní akce v Měšťanské besedě jsou až do odvolání zrušeny. V současné době probíhají jednání o náhradních termínech akcí. Diváky bude beseda o nových termínech akcí informovat e-mailem, pokud nakupovali vstupenky online a zadali svou adresu, a také prostřednictvím webových stránek a facebooku. V případech, kdy nový termín nebude návštěvníkům vyhovovat, budou moci požádat o vrácení vstupného. Společenské, vzdělávací a další akce, které v Měšťanské besedě pořádají nájemci sálů, budou od dnešního dne zrušeny při očekávané návštěvnosti nad 100 návštěvníků. Při nižším počtu návštěvníků bude o konání akce rozhodovat její pořadatel. Aktuálně se opatření týkají akcí s datem konání do neděle 15. 3. 2020 a nadále se budou řídit dalším vývojem situace a nařízeními vlády ČR až do jejich odvolání. Měšťanská beseda zároveň zastavila předprodej vstupenek na kulturní akce, které se konají do 22. března 2020.

Městský ústav sociálních služeb města Plzně: Městský ústav sociálních služeb města Plzně rozhodl, že kvůli možné nákaze koronavirem nebudou v jeho zařízení povoleny návštěvy. Opatření platí od 3. března do odvolání. „Z toho, co dosud o této nemoci víme, jsou senioři rizikovou skupinou, navíc mají často další přidružené nemoci, což nebezpečí těžšího průběhu onemocnění koronavirem ještě zvyšuje. V našich zařízeních je jich v současné době umístěno na 420 a my máme povinnost je před možnou nákazou koronavirem ochránit, jak to jen nejlépe jde,“ uvedl ředitel MÚSS Vladimír Chuchler. Doplnil, že zaměstnanci ústavu používají roušky, desinfekční prostředky a dodržují další přísná hygienická opatření.

Magistrát města Plzně: Dočasně zrušil všechna vnitřní školení, stejně tak nebudou zaměstnanci města až do konce března vysíláni na pracovní cesty. Ve všech objektech probíhá zvýšená desinfekce, výrazně zesílena je i na přepážkách. Město Plzeň ve spolupráci s charitou a případně dalšími pečovatelskými službami jsou připraveny pomoci zejména seniorům s obstaráním základních potravin. Do pomoci těmto lidem se zapojí i potravinová banka, kterou spravuje charita.

Západočeská univerzita v Plzni ruší až do odvolání kontaktní výuku, uzavírá také obě menzy. V souladu s mimořádným opatřením vlády ČR ruší také reprezentační ples, který se měl konat v sobotu 14. března, a všechny další akce s více než 100 účastníky.

Tradiční pouť v Úhercích: Josefská pouť v Úhercích, která se měla konat 21. a 22. března, byla zrušena. Zda se bude pouť konat v náhradním termínu, zatím není jasné.

Fakultní nemocnice Plzeň: Zákaz návštěv se týká všech pracovišť s výjimkou:

- Dětské kliniky a dětských oddělení ostatních oborů. Zákaz návštěv na dětské hematologickoonkologické oddělení stále platí.

- Oddělení šestinedělí na Gynekologicko-porodnické klinice.

- Dále se zákaz návštěv netýká pacientů v terminálním stavu zařazených v kategorii „paliativní léčba“. U těchto případů bude personál  postupovat individuálně.

Mezi rušené akce na území města patří například Vyhlášení hudebních cen Žebřík 2019, které se mělo uskutečnit v pátek 13. března. Posun akce na pozdější termín už avizovali pořadatelé festivalu Blik blik, jenž se měl konat 26. a 27. března v Lobezském parku. Přerušen bude i festival Jeden svět.

Dle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ze dne 10. března zatím není potřeba, aby byly kvůli koronaviru zavírány restaurace, nákupní centra, wellnesscentra, bazény a podobná zařízení.