„Výstava se bude konat od března do července a představí kolem 300 děl od jeho raných prací po pozdní díla z 50. let,“ popsala kurátorka sbírek ZČG Ivana Jonáková. Ukřižovaný vznikl v roce 1906 jako ilustrace pro časopis Les Temps Nouveau a ačkoliv se výstava dočká dvou repríz v Praze a v Helsinkách, na nich už k vidění nebude. „Výpůjčka se vzhledem k citlivosti materiálu bude týkat jen výstavy v Paříži,“ dodala Ivana Jonáková.

Plzeň půjčí Paříži Ukřižovaného