Když se podaří vybrat zhotovitele, spustí se na Lochotíně práce na revitalizaci vnitrobloku v Sokolovské ulici 25 – 39, začne se s výstavbou boulderingových stěn vedle pumptracku na Plaské a bude zahájena stavba objektu s dětskou skupinou u Košuteckého jezírka.

Zmíněný vnitroblok v Sokolovské ulici na Lochotíně čeká nemalá proměna. „Místní se dočkají úpravy stávajícího hřiště, opravy chodníků, umístění venkovních cvičebních prvků, vybudování pískoviště s lavičkami, ale třeba i výsadby nové zeleně,“ uvedl místostarosta Miroslav Šuma, v jehož gesci jsou investice. Projektu se chopila architektonická kancelář Projectstudio8, která absolvovala setkání s místními obyvateli.

„Je dobře, když se místní zapojují do tvorby veřejného prostoru, protože to území znají přece jenom nejlépe. V Sokolovské ulici jde o kvalitní prostor, kterému revitalizace velmi pomůže a vylepší jej. Určitě bude nutné zasáhnout do zeleně, některé stromy zde mají velkou konkurenci a neprospívají, některé keře jsou přerostlé a nevypadá to hezky; místo nich chceme vysadit jiné, které mají spodní patro volné,“ uvedl architekt Ondřej Janout. Na projekt je předběžně vyčleněno více než deset milionů korun.

Velkou změnu v prostoru mezi domy Majakovského 2 až 16, Lidickou ulicí a Boleveckou základní školou v Plzni na Lochotíně plánuje v příštích letech první plzeňský obvod.
Zanedbaný prostor v Majakovského ulici se promění. Přibyde zeleň i herní prvky

Další investice zamíří do Bolevce. Vedle hojně využívaného pumptracku na Plaské poblíž Třemošenského rybníka vyroste soubor boulderingových stěn. Půjde o čtyři různě tvarované, 2,8 metru vysoké stěny s lezeckými chyty, které budou stát na ploše téměř 250 m2. „Na tento projekt máme z rozpočtu předběžně vyčleněno 4,5 milionu korun,“ uvedla vedoucí Odboru investic ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová.

V letošním roce by též měly být zahájeny práce na výstavbě objektu pro dětskou skupinu se sportovním zaměřením (s kapacitou 24 míst) u Košuteckého jezírka; jeho součástí bude také občerstvení a WC pro veřejnost. Jde o místo, kde dříve stával objekt známý jako Bacardi, který šel v roce 2020 kvůli jeho havarijnímu stavu k zemi.

„Na stavbu máme vyhrazeno více než 40 milionů korun, jde o naši největší investiční akci. Velkou část nákladů ovšem chceme získat zpět s pomocí dotačního titulu z Národního fondu obnovy. Konkrétně jde o výzvu: Budování kapacit dětských skupin. Tato dotace může činit až 25 milionů korun,“ doplnila Šlechtová. Projekt u Košuteckého jezírka vychází z původně plánovaného projektu Paluba Jezírko, který se vedení Jedničky rozhodlo v loňském roce přepracovat. „Jde o kompromis k původně zamýšlenému projektu, který zahrnoval pouze občerstvení. Takhle jsme jej posunuli dál. Prostory dětské skupiny a občerstvení budou samozřejmě stavebně oddělené,“ vysvětlil místostarosta Šuma.

Zhruba 16 milionů korun pak letos zamíří do dvou mateřských škol v obvodu. V letních měsících se bude v 7. MŠ v Kralovické ulici a v 91. MŠ v Jesenické ulici rekonstruovat elektroinstalace. Stále živý je také projekt na rozšíření kapacity 81. MŠ na Vinicích. Odborná porota loni vybrala vítěznou studii kanceláře Projectstudio8, která v současné době zpracovává projekt. Dalším stupněm bude získání příslušných povolení, přičemž v roce 2026 by se mohlo začít stavět.

Vedle Gymnázia Františka Křižíka v Sokolovské ulici v Plzni na Lochotíně vznikl nový skatepark.
Lochotín má první skatepark, v areálu gymnázia bude přístupný i veřejnosti

Na seznam letošních investičních akcí vedení obvodu zařadilo ještě rozšíření psí loučky v parku U Bazénu, což je námět, s nímž přišli samotní občané. Letos rovněž bude dokončena revitalizace louky za základní školou na Vinicích. „Původně jsme mysleli, že stavba bude dokončena počátkem tohoto roku. Stále však čekáme na realizaci samostatných elektropřípojek pro kavárnu a kašnu, kterou zajišťuje společnost ČEZ, a ta nám termín již dvakrát posunula,“ vysvětlila Šlechtová. První plzeňský obvod letos také dokončí dva přírodní cyklotraily u Seneckého rybníka v délce cca 1950 a 1550 metrů, které začal budovat loni na podzim.

Obvod dále pokračuje také v budování parkovacích míst na sídlišti. Za dětským dopravním hřištěm v Tachovské ulici vznikne 18 nových míst a v plánu je ještě rozšíření stávajícího parkování mezi domy Sokolovská 90 a 106.