Mnohým se v očích leskly slzy, ale nechyběl ani smích při promítání fotografií z různých akcí. Večer spojený s přednáškami o nejnovějších léčebných postupech v chirurgii se konal ve středu 14. června v Hnědé posluchárně Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni a sešli se na něm špičkoví odborníci z celé České republiky. „Byl to bezvadný člověk lidsky i odborně, a taková kombinace u špičkových odborníků nebývá obvyklá,“ řekl známý český břišní a hrudní chirurg profesor Pavel Pafko.

Za přísného, ale velmi charismatického člověka s obrovskou sílou osobnosti a velkým renomé v zahraničí, profesora Třešku označil jeho nástupce v přednostovském křesle profesor Jiří Moláček.

„Nikdy nezvyšoval hlas, a to ani v nejvypjatějších situacích situacích. Za 23 let, co jsem měl tu čest s ním spolupracovat, jsem nezažil, že by na někoho křičel. Zůstával klidný i v těch v nejkritičtějších situacích na sále. Proto s ním všechny sestry velmi rády pracovaly. Po všech chtěl tu nejlepší práci, ale nejpřísnější byl sám na sebe. Byl workoholik, a téměř neustále k dispozici. Když jsem potřeboval pomoc s řešením nějakého problému a napsal mu třeba o půlnoci, ráno jsem měl odpověď. Jeho pracovní zápřah byl neskutečný, k řízení kliniky, přednáškové a publikační činnosti, výuce mediků nebo mladých lékařů se stačil sám neustále vzdělávat, ale hlavně pořád operoval. Jako přednosta udělal obrovský počet operačních výkonů,“ připomněl.

Slavnostní otevření transfuzního oddělení FN Plzeň.
Transfuzní oddělení v Plzni je po rekonstrukci, podívejte se

Dodal, že nechce, aby byl večer tryznou, protože profesor Třeška by s tím určitě nesouhlasil. „Nebyl by rád. Chtěl bych, abychom na něho vzpomněli s respektem a úctou a pokračovali a rozvíjeli práci, kterou začal,“ řekl profesor Moláček s tím, že pro kolegy ze zahraničí, kteří o nemoci profesora Třešky nevěděli, byla jeho smrt naprostým šokem.