Prostřednictvím nástroje ITI (Integrované územní investice) Plzeňské aglomerace by mohla z evropského programu IROP získat až 17 milionů korun. Doplnění přechodů je součástí připravované rozsáhlé rekonstrukce křižovatky, tedy projektu za zhruba sto milionů korun. Stavět by se mělo v roce 2025. S přípravou a podáním žádosti souhlasila rada města.

„V současnosti se jedná o velmi frekventovaný úsek, který se po stavebních úpravách může stát nejpřímější spojnicí mezi centrem města a turisticky hojně navštěvovaným areálem Plzeňského Prazdroje. Proto pevně věřím, že se nám podaří křižovatku upravit tak, aby byla bezpečnější nejen z pohledu automobilového provozu, ale také dostatečně přívětivá pro chodce a cyklisty,“ říká primátor Roman Zarzycký.

„Cílem je zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Chodci nyní v křižovatce U Jána nemohou přecházet jednotlivá ramena křižovatky a zablokovány jsou přirozené pěší trasy od Pražské ulice k pivovaru Prazdroj a od Mikulášské do Tyršovy ulice. Jednotlivé větve křižovatky budou proto upraveny tak, aby vznikla místa pro přecházení a vytvořeny budou také chodníky podél Ukrajinské ulice,“ přiblížil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Burger Street festival v Plzni.
Lidé si pochutnávali na burgru z různých druhů mas, ale v nabídce byl i z hmyzu

Součástí projektu jsou také úpravy inženýrských sítí kanalizace, vodovodu, elektrické trakce a veřejného osvětlení. Veřejná zakázka na zhotovitele akce bude zadána formou sdružení zadavatelů, kterými jsou statutární město Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic a VODÁRNA Plzeň. V případě získání dotace ve výši 17 milionů korun tak město projekt zafinancuje částkou 37,3 milionu korun, Ředitelství silnic a dálnic částkou 14,6 milionu korun a plzeňská vodárna částkou 31,1 milionu korun.