Řadu plzeňských budov získá od města do majetku Plzeňský kraj. Jde například o objekt ve Smetanových sadech 2, kde sídlí Studijní a vědecká knihovna, nedalekou Konzervatoř v Kopeckého sadech, Masarykovo gymnázium v Petákově ulici, Obchodní akademii na nám. T. G. Masaryka nebo školu v Podmostní ulici.

Za některé budovy kraj městu zaplatí, další mu plzeňská radnice převede bezúplatně. Proč?

V objektech sídlí převážně školy, které zřizuje kraj a má je v bezplatném užívání nebo výjimečně v pronájmu. Protože nejsou jeho, téměř nic do nich neinvestuje. Právě to má vyřešit transakce, kdy Krajský úřad získá některé domy zadarmo, jiné za výhodných podmínek: z odhadu znalce se odečtou krajské investice za posledních deset let a zbytek bude kraj městu hradit ve splátkách. Hrubým odhadem jde asi o 100 milionů korun.

Velkorysou transakci kritizuje část opozice, nezdála se ani komisi pro nakládání s městským majetkem, která doporučení k darování a prodeji neschválila.

Budovy, které připadnou Plzeňskému krajibezúplatně: ● Petákova 2, užívá Masarykovo gymnázium ● Podmostní 1, užívá základní škola ● náměstí T. G. Masaryka 13, užívá Obchodní akademie ● Tachovská 19, užívá základní škola ● Nerudova 33, užívá Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň ● pozemky v areálu Mohylová 90, užívá Základní a Mateřská škola pro sluchově postižené
na splátky: ● Kopeckého sady 10, užívá Konzervatoř ● sady 5. května 42, užívá Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola ● Revoluční 100, užívá ZUŠ Bedřicha Smetany ● náměstí Odboje 18, užívá ZUŠ ● Smetanovy sady 2, užívá Studijní a vědecká knihovna PK ● Heyrovského 23, užívá základní škola Plzeň

„Nechápu ty dary. Kraj je ve výtečné finanční kondici, jak slyšíme na každém kroku. Před lety jsme mu prodávali dvě budovy gymnázií, každou za 50 milionů korun, dnes chceme za všechny objekty asi 100 milionů a další dokonce dáváme,“ pozastavoval se nad transakcí při jednání zastupitelů Petr Suchý z opoziční TOP 09.

Připomněl tím rok 2009, kdy radnice prodala kraji Gymnázium Luďka Pika v Opavské ulici a Mikulášské gymnázium na stejnojmenném náměstí. Suchý také řekl, že z kraje nevnímá vstřícné kroky směrem k Plzni a připomněl třeba 200milionový roční provoz plzeňského divadla, které jede bez krajského finančního příspěvku, i když do hlediště usedá asi 40% mimoplzeňských diváků.

Radní Helena Matoušová (ODS), jež návrh předkládala, řekla, že darování a prodej domů kraji nevnímá jako tak vstřícné. „Kraj to opraví, dostane na to dotaci,“ řekla. Náměstek pro kulturu Martin Baxa (ODS) v kontextu s divadlem připomněl, že kraj zase zřizuje Západočeskou galerii, Západočeské muzeum a Studijní a vědeckou knihovnu. Dodal, že v případě Mikulášského gymnázia mohl kraj čerpat dotaci, když se stal majitelem budovy.