Konání sbírky odsouhlasili radní v pondělí 7. března. Číslo sbírkového účtu města Plzně u Komerční banky je 123-5443790227/0100. Prvními dárci se stali primátor města Plzně Pavel Šindelář, náměstek primátora David Šlouf a senátor a starosta Městského obvodu Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner, kteří přispěli společně částkou sto tisíc korun. Podporu sbírce vyjádřila také Plzeňská teplárenská, představenstvo věnuje sto procent svých únorových příjmů, připojí se hlavní management i ostatní zaměstnanci.

„Mezi našimi občany se zvedla obrovská vlna solidarity. Velmi za ni děkuji. Věřím, že Plzeňané podpoří sbírku garantovanou jejich městem. Výtěžek sbírky Pomáhající Plzeň bude použit výhradně k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení, tedy úhradu nájemného a souvisejících služeb a energií, kauce, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Město také pracuje na zajištění bytů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny a na začlenění Ukrajinců do běžného života v České republice.

Václav Kraus u plzeňského městského soudu.
Vylomil mříž a s covidem běhal po městě. Vyvázl s podmínkou

„Plzeňáci vždy byli ochotni pomoci potřebným a na dobrou věc. Vzpomeňme například pomoci postiženým povodněmi, tornádem nebo sbírku Ze srdce zvon. Věřím, že nezůstanou lhostejní ani tentokráte,“ připomněl senátor a starosta druhého městského obvodu Lumír Aschenbrenner.

„Celé představenstvo Plzeňské teplárenské věnuje do sbírky města Plzně sto procent svých únorových příjmů, hlavní management 20 procent a ostatní zaměstnanci dle svého uvážení. Konečnou částku Plzeňská teplárenská následně zdvojnásobí,“ doplnil Roman Jurečko, předseda představenstva Plzeňské teplárenské.

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě zaslání finančních prostředků na tento účet je zobrazen název účtu plátce, číslo jeho účtu, výše a měna platby, datum připsání či odepsání platby, popis platby a zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, pokud byly plátcem uvedeny. Na transparentní účet se můžete podívat zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5443790227