Socha zdobí hlavní průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Podle odborníků socha vykazuje velké úbytky hmoty. Je totiž vyrobena z pískovce, který není vhodný pro uplatnění venku, neboť pískovec po vrstvách odmrzá. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jako součást areálu františkánského kláštera nemovitou kulturní památkou.

Nová tržnice v areálu DEPO2015
Tržnice v areálu DEPO2015 otevírá