Záměrem programu Housing First, tedy Bydlení především, je poskytnout bydlení lidem bez domova. Koncept je určen hlavně osobám, které potřebují intenzivní sociální podporu, aby bezdomovectví dokázaly opustit. Cílovými skupinami, kterým má projekt pomoci, jsou lidé bez domova s vážným duševním onemocněním, drogově či alkoholově závislí lidé bez domova nebo také lidé bez domova ve špatném zdravotním stavu.

„Statutární město Plzeň přislíbilo v případě, že obě organizace ve výzvě uspějí, poskytnout byty pro realizaci projektu a úzce spolupracovat. Pro organizaci Ledovec celkem deset bytů, pro Naději pět bytů,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS).

Nájemní vztah bude Plzeň uzavírat se zájemci o vstup do projektů obou organizací. Byty budou poskytovány v souladu s pravidly města Plzně pro uzavření nájemního vztahu.