Vyjednává tak o možnosti blokace míst na ubytovnách, zajistí distribuci zimního vybavení nebo chystá pro případ krize vytápěný stan. Cílem je pomoci lidem bez domova překonat obtížné zimní období, během něhož se mnozí ocitají v ohrožení zdraví a života.

„Bohužel zatím je v Plzni, a to i s ohledem na spádovost naší krajské metropole, dlouhodobě nedostatek pobytových sociálních služeb pro lidi bez domova. Veškerá zimní opatření se tak nastavují velmi obtížně. Městská charita Plzeň provozuje azylový dům pro muže o kapacitě 16 lůžek a noclehárnu o kapacitě 45 lůžek. Organizace NADĚJE provozuje azylový dům pro ženy s deseti lůžky. Dále jsou na území Plzně dva azylové domy pro matky a rodiny s dětmi. My však víme, že se nám zde pohybuje kolem 400 až 450 osob bez domova,“ přiblížil radní pro ekonomiku David Šlouf.

Vedení města chce proto bezdomovcům pomoci přečkat v přijatelných podmínkách zimu. Diecézní charita Plzeň začne distribuovat zimní vybavení pro lidi bez domova ze svého humanitárního skladu v Cukrovarské ulici 16. Připravuje se také veřejná sbírka pánského teplého oblečení pro doplnění zásob humanitárního skladu.

Městská charita Plzeň získala od magistrátního odboru sociálních služeb dotaci 50 tisíc korun na zajištění ubytování v komerčních ubytovnách pro případ naplněné kapacity noclehárny a azylového domu v Domově sv. Františka.

Plzeň se také snaží vyjednávat s majiteli ubytoven o blokaci části kapacit, které by mohly být využity v případě nedostatečné kapacity v Domově sv. Františka či v případě arktické zimy. Aktuálně je zajištěna kapacita na dvou ubytovnách.

Město spolu se společností Plzeň 2015, která by zajišťovala materiálně-technickou podporu, připravuje variantu tzv. krizové možnosti v podobě vytápěného stanu na pozemku v Cukrovarské ulici 16. „Teplý stan bude spuštěn, pokud by předpověď počasí byla po dobu delší jak 7 dní mínus deset stupňů Celsia. Zprovoznění je možné do pěti dní od vydání pokynu,“ uvedl Šlouf.

Také jednotliví poskytovatelé sociálních služeb vyvíjejí vlastní aktivity směrem k bezdomovcům, některé z nich s finanční podporou města. Jde například o projekt „Ohřej vodu“ Střediska křesťanské pomoci Plzeň, který je určený lidem žijícím na ulici a postrádajícím teplé jídlo, vodu, a to právě hlavně v zimě.