Cílem projektu Pohyb 1P je zjištění pohybových dovedností dětí předškolního věku. Zároveň přispívá k probuzení zájmu dětí o pohyb a sport. Zjišťování probíhá pro děti zábavnou a poutavou formou. Testy s názvy Šikovný lachtan, Kráčející čáp, Skákající žába, Hbitý zajíc nebo Hravá kočka jsou uzpůsobené věku dětí a byly připravovány ve spolupráci s odborníky ze ZČU v Plzni. Akcí děti provází maskot v podobě populárního žabáka.

Pravidelné pohybové aktivity jsou prevencí před stoupajícím podílem dětí s nadváhou a obezitou. Dle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2016 má 27,5 % dětí v České republice nadváhu a 9,7 % dětí je obézních. S tím přichází i zhoršení pohybových schopností. Právě proto se projekt Pohyb 1P snaží na danou problematiku upozornit již u předškoláků.

Rodiče dětí ještě tentýž den obdrží výsledky svých dětí. Na webu projektu www.pohyb1p.cz pak naleznou návody na jednoduchá cvičení, která s dětmi mohou sami provozovat bez nároků na drahé vybavení nebo prostory.

V roce 2023 se uskutečnilo více než 40 akcí projektu Pohyb 1P. Důležitost pohybových aktivit si uvědomují v mateřských školách. Mezi zapojenými školkami byla i 22. MŠ v Plzni. „Pohyb je pro děti přirozenou činností a přináší jim radost. Pohyb u dětí ve školce podporujeme, hrajeme hry, cvičíme, sportujeme každý den. Účastníme se akce Pohyb 1P pravidelně a zapojujeme se i do dalších projektů jako jsou Sportovní hry mateřských škol v Plzni,“ uvádí zástupkyně ředitelky Marcela Salfická.

Na plzeňském náměstí Republiky se konala Mikulášská show
OBRAZEM: Při Mikulášské show čerti strašili děti, andělé je chlácholili

„V předškolním věku je důležité nejen podporovat pohybové aktivity dětí, ale také je aktivně vést k pravidelnému cvičení a hýbání se. Pohyb předškoláků není jen o fyzickém rozvoji, ale také o stimulaci mozku a sociálním interakcím. Právě prostřednictvím her, sportů a různých pohybových aktivit si děti rozvíjejí koordinaci, sílu, vytrvalost a zároveň se učí spolupracovat a komunikovat s ostatními,” říká Eva Mašková, ředitelka Nadace sportující mládeže.

Projekt Pohyb 1P Nadace sportující mládeže realizuje již od roku 2008. V roce 2019 se akce projektu Pohyb 1P uskutečnily v rekordních 52 mateřských školách. Další ročníky ovlivnila koronavirová pandemie. Projekt se znovu mohl rozběhnout na podzim 2021, kdy proběhlo 14 akcí. V loňském roce se počet akcí meziročně téměř zdvojnásobil – uskutečnilo se jich 26.