„Fenologický pozorovatel ze stanice Plzeň-Bolevec zaznamenal druhou zralost borůvek! Brusnice borůvky, které nestačily v létě dozrát a jejichž plody uschly velkými vedry, znovu vykvetly a koncem října dozrávaly,“ napsal ČHMÚ na svém profilu na síti X.

Podobný jev zaregistrovali meteorologové také v létech 2015 a 2018. Tehdy ale došlo u borůvek jen k druhému rozkvětu, plody se ale na fenologických stanicích ČHMÚ podruhé neobjevily.

Co je fenologie
Fenologie je nauka o časovém průběhu základních životních projevů, zvaných fenologické fáze, zdravých živých organismů v závislosti na změnách počasí, klimatu a dalších vnějších vlivů prostředí.  Fenologickou stanici jako takovou činí soubor několika ploch ve volné krajině, kde se sleduje v případě dřevin od každého přítomného předepsaného druhu několik vybraných jedinců (okolo pěti), v případě bylin od každého přítomného předepsaného druhu skupina exemplářů. Záštitu nad fenologickými stanicemi v České republice má Český hydrometeorologický ústav.  Zdroj: wikipedia

Jablka si prodáváme sami, říká Richard Schwarz
Do supermarketů jablka nedodává. Tuzemský trh ničí levný polský dovoz