Podpora má pokrýt náklady spojené s poskytováním potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám.

„Dotace bude využita na částečné pokrytí osobních nákladů hlavního koordinátora projektu, správce potravinového skladu a pracovníků zajišťujících distribuci potravinové a materiální pomoci,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO).

Počet osob závislých na pomoci Diecézní charity stále roste. V roce 2018 předala organizace ve svých skladech pomoc v objemu 90,62 tuny potravin.