„Podpořeny jsou zejména projekty s dlouhodobým charakterem činnosti, významné jednorázové projekty nebo programy zcela nové, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě. Dále jdou peníze na sociální nebo situační prevenci kriminality, popřípadě na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem,“ uvedl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

A kam poputují dotace? Například k organizaci Člověk v tísni, která obdrží 30 tisíc korun na vzdělávání pracovníků probačního a resocializačního programu pro mládež a pro dospělé Na cestě k odpovědnosti. Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy získá 20 tisíc korun, které pomohou vybavit konzultační místnost krizového centra Plus. Dotaci 30 tisíc korun na motivační pobyt pro klienty střediska dostane společnost Tady a Teď.