Nová zóna zahrne celé území ohraničené řekou Mže na severu, křižovatkou Tylovy se Skvrňanskou ulice a areálem Škoda na západní straně, dále stanicí Plzeň-Jižní Předměstí na jihu a Klatovskou třídou a hranicemi zóny C na východě.

„Už po loňských volbách jsme se jako vedení města zavázali svým programovým prohlášením pokračovat v konceptu rozšiřování placených parkovacích zón. I když se možná některým řidičům tento trend nelíbí a chtěli by parkovat svá auta všude ve městě zdarma, nelze to. Pokud nechceme dopravu ve městě dál zahušťovat, je regulace parkování jeden z nástrojů, který musíme uplatňovat. Rozšiřovat parkovací zóny, budovat záchytná parkoviště P+R a stanovením ceny parkovného a jízdného motivovat lidi, aby používali kvalitní veřejnou dopravu, kterou v Plzni máme,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí.

Zdroj: Petr Eret

Hlavním efektem zón placeného stání je, aby rezidenti mohli vždy najít volné místo a nedocházelo k přetížení ulic. Pokud by město parkování neregulovalo, poptávka by na většině území města převýšila nabízený počet parkovacích míst a došlo by k přeplnění ulic a omezení dalších funkcí veřejného prostoru. „Zřízení zón je výhodné zejména pro osoby s trvalým pobytem v území, protože si mohou zakoupit levnější dlouhodobé parkovací oprávnění. Ostatní uživatele má tento systém přimět ke zkrácení doby parkování, většímu využívání jiných forem přepravy anebo k většímu využívání záchytných parkovišť mimo zpoplatněnou zónu,“ doplnil náměstek Tolar.

Sazba parkovného v zóně F bude 10 korun za hodinu v pracovní dny od 7 do 19 hodin. „Cena dlouhodobého parkovacího oprávnění pro osoby s trvalým pobytem bude činit 700 korun za rok,“ doplnil Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.

Nedostatek parkovacích míst přiměl městský obvod Plzeň 2 – Slovany k vyhlášení akce Likvidace vraku zdarma.
Kvůli nedostatku parkovacích míst začnou Slovany ekologicky likvidovat autovraky

Záchytná P+R parkoviště jsou v Plzni v Kaplířově ulici na Borech, loni byla do této podoby přeměněna parkovací plocha na náměstí Emila Škody u Centrálního autobusového náměstí.